Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

20/12/2016

Wczoraj  (poniedziałek, 19 grudnia) Grupa Posłów na Sejm RP reprezentowanych przez Michała Stasińskiego i Kamilę Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) oraz Mieczysława Kasprzyka (PSL) złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Przedmiotem wniosku o zbadanie konstytucyjności jest Ustawa, która została wniesiona do laski marszałkowskiej z inicjatywy poselskiej (druk nr 315 z dnia 19 lutego 2016 r.) oraz jej poszczególne przepisy. Ustawa ta jest bezprecedensowym w historii polskiej legislacji aktem prawnym wprowadzającym szereg różnego rodzaju restrykcji wobec jednego rodzaju działalności gospodarczej – wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych. Restrykcje te idą tak daleko, że w zasadzie bez istotnej przyczyny i jakiekolwiek ważnego interesu publicznego uniemożliwiają budowę nowych i modernizację istniejących elektrowni wiatrowych na lądzie. Zdaniem Wnioskodawcy Ustawa służy zupełnie innemu celowi, niż został oficjalnie zadeklarowany w uzasadnieniu Ustawy, a większość rozwiązań normatywnych w niej zastosowanych jest sprzeczna z szeregiem we wniosku przepisów Konstytucji.

Zapoznaj się z wnioskiem:
Wniosek do TK (.pdf)NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE