Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Wczoraj  (poniedziałek, 19 grudnia) Grupa Posłów na Sejm RP reprezentowanych przez Michała Stasińskiego i Kamilę Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) oraz Mieczysława Kasprzyka (PSL) złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Przedmiotem wniosku o zbadanie konstytucyjności jest Ustawa, która została wniesiona do laski marszałkowskiej z inicjatywy poselskiej (druk nr 315 z dnia 19 lutego 2016 r.) oraz jej poszczególne przepisy. Ustawa ta jest bezprecedensowym w historii polskiej legislacji aktem prawnym wprowadzającym szereg różnego rodzaju restrykcji wobec jednego rodzaju działalności gospodarczej – wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych. Restrykcje te idą tak daleko, że w zasadzie bez istotnej przyczyny i jakiekolwiek ważnego interesu publicznego uniemożliwiają budowę nowych i modernizację istniejących elektrowni wiatrowych na lądzie. Zdaniem Wnioskodawcy Ustawa służy zupełnie innemu celowi, niż został oficjalnie zadeklarowany w uzasadnieniu Ustawy, a większość rozwiązań normatywnych w niej zastosowanych jest sprzeczna z szeregiem we wniosku przepisów Konstytucji.

Zapoznaj się z wnioskiem:
Wniosek do TK (.pdf)