Wypełnij ankietę o Nowoczesnej edukacji

W odpowiedzi na reformę edukacji autorstwa PiS, we wszystkich miastach, w całej Polsce oraz w Internecie Nowoczesna przeprowadza akcję ankietową. Musimy wiedzieć, co rodzice wiedzą o reformie edukacji i jakie mają oczekiwania względem nowoczesnej edukacji. Polska szkoła musi się zmieniać, ale muszą to być zmiany jakościowe. Musi być szkołą praktyczną, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje pasje.

  1. Czy zaproponowane zmiany w systemie edukacji obejmie Pani/Pana dzieci?

  TakNieNie wiem

  2. Na jakim etapie edukacji jest Pana/Pani dziecko?

  Szkoła podstawowa 1-3Szkoła podstawowa 4-6GimnazjumPonadgimnazjalna

  3. Czy wie Pan/Pani jak po zapowiedzianej reformie przebiegała będzie edukacja Pana/Pani dziecka?

  TakNieMam wątpliwości

  4. Czy brał/a Pan/Pani udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez MEN?

  TakNieNic o nich nie wiedziałem/am

  5. Czy wie Pan/Pani czego dotyczyć będą zmiany proponowane w systemie edukacji?

  TakNieMniej więcejNie wiem

  6. W jakim wieku Pana/Pani zdaniem dzieci powinny rozpoczynać edukację w szkole podstawowej?

  5 lat6 lat7 latNie mam zdaniaInne

  7. Ile Pana/Pani zdaniem powinna trwać nauka w szkole podstawowej?

  4 lata6 lat8 latNie mam zdaniaInne

  8. W proponowanym modelu szkoły 8 letniej uczyć się będą dzieci w przedziale wiekowym 6-15 lat. Czy wg Pana/Pani poprawi to bezpieczeństwo w szkołach?

  TakNieNie mam zdania

  9. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem likwidacji szkolnictwa integracyjnego?

  TakNieNie mam zdania

  10. Czy uważa Pan Pani że likwidacja gimnazjów jest dobrym rozwiązaniem?

  TakNieNie mam zdania

  11. Jaki wpływ wg Pana/Pani na jakość kształcenia będą miały zmiany zaproponowane przez MEN?

  Bardzo złyZłyDobryBardzo dobryNie mam zdania

  12. Czego Pan/Pani oczekuje od nowoczesnej edukacji?