Nowoczesna na MSPO2016 w Kielcach: Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych wartości społecznych

08/09/2016

Podczas XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, Adam Szłapka – Sekretarz Generalny Nowoczesnej, Adam Cyrański – poseł Nowoczesnej oraz Mirosław Nowak – Członek Zarządu Krajowego Nowoczesnej, przedstawili tezy programowe partii z zakresu armii i obronności.

Istotne jest zwiększenie i odbudowanie reputacji Polski na arenie międzynarodowej, która została zniszczona w ostatnim roku. Ważne, by być stabilnym partnerem podzielającym wspólne wartości –powiedział Sekretarz Generalny Nowoczesnej Adam Szłapka w czwartek w Kielcach.

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych wartości społecznych. Nie da się skutecznie funkcjonować  obywatele nie mają poczucia bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji międzynarodowej rośnie zagrożenie dla Polski. Agresywna polityka Rosji stwarza dla nas zagrożenie, dlatego Nowoczesna opowiada się za prowadzeniem mądrej polityki wewnętrznej i zewnętrznej tak, żeby Polacy czuli sie bezpiecznie i realnie byli bezpieczni.

Jedyną odpowiedzią na zagrożenia, jest współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w ramach NATO, przy politycznym i gospodarczym współdziałaniu w UE. Tylko wtedy kiedy będziemy przewidywalnym i stabilnym sojusznikiem, będziemy mogli czuć się bezpiecznie. Musimy realizować własne interesy bezpieczeństwa, czyli stałe bazy NATO w Polsce.

Nie możemy zapominać, że to właśnie na Wojsku Polskim spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polaków. Postulaty Nowoczesnej to m.in.:

–  zwiększenie liczby zawodowych żołnierzy do 150 tys.,

– zwiększenie finansowania Wojska Polskiego  do 2,3 % PKB.

– dodanie nowej kategorii wojskowej: zdolny do służby w Obronie Terytorialnej.

Mirosław Nowak, szef Nowoczesnej na Podkarpaciu powiedział: – Obrona Terytorialna może stanowić jedynie wsparcie dla jednostek WP, a nie może go zastępować. Osoby zgłaszające się do Obrony Terytorialnej powinny być przebadane przez ustandaryzowane testy psychologiczne. I postulujemy dodanie nowej kategorii wojskowej: zdolny do służby w Obronie Terytorialnej.

Nowoczesna jest za zrównoważonym rozwojem polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz zakupem najnowocześniejszego uzbrojenia od światowych producentów. Unowocześnienie polskiego przemysłu obronnego powinno następować przez transfer technologii. Ten transfer będzie możliwy, jeśli polski przemysł zbrojeniowy będzie wchodził w mariaże kooperacyjne z największymi graczami.  – MON nie jest w stanie w pełni zapewnić rozwoju polskich zakładów przemysłowych. Nie mając otwartych rynków światowych nie będziemy mieli transferu nowoczesnych technologii – podsumował na konferencji poseł Adam Cyrański.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE