Za nami Rada Krajowa i Toast za Wolność w Poznaniu!

Za nami Rada Krajowa i Toast za Wolność w Poznaniu!

4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. W wyborach czerwcowych wybrano Sejm, w którym rozpadła się stara struktura partyjna PRL, a nowe, demokratyczne siły wybrały rząd Tadeusza Mazowieckiego!
 Jak co roku upamiętniliśmy tę datę toastem za wolność w Poznaniu. Dziękujemy, że byliście tam z nami. Bo wolność to podstawa Nowoczesnej, liberalnej Polski!
Przed Toastem w Poznaniu zebrała się Rada Krajowa Nowoczesnej, która wybrała nowy Zarząd Partii. Członkami nowej ekipy zostali Bednarz Alina, Czerska-Thomas Joanna, Dolniak Barbara, Grabarek Tadeusz, Lubnauer Katarzyna, Meysztowicz Jerzy, Mieszkowski Krzysztof, Niezgodzka Jolanta, Pampuch Mirosław, Potapowicz Sławomir, Prendke Andrzej, Rabiej Paweł, Rosa Monika i Zembaczyński Witold.