„Zarząd SKOK nie dopełnił obowiązków” Nowoczesna zawiadamia Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

11/12/2018

Zdaniem posłów Nowoczesnej członkowie zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej nie dopełnili obowiązków nadzorczych nad SKOKami wynikających z ustawy o SKOK-ach. – Z jednej strony KNF jest oskarżany teraz o niedopełnienie obowiązków nadzoru nad SKOKami, ale do tego samego zobowiązany jest krajowy zarząd SKOK. Dlatego zdecydowaliśmy się na złożenie zawiadomienia do prokuratury – tłumaczył na konferencji prasowej w Sejmie Adam Szłapka.

W momencie kiedy kasy kredytowe zostały objęte nadzorem KNF, nie zostały zwolnione z kontroli Kasy Krajowej. – mówiła rzeczniczka partii Paulina Hennig-Kloska. – Obecnie ściga się osoby, które przejmując nadzór nad SKOKami walczyły  z systemem, a nie stawia się żadnych zarzutów osobom, na których ten nadzór spoczywał od początku. ­– kontynuowała.

Należy stwierdzić, że odpowiedzialność zarządu Kasy Krajowej SKOK jest nie mniejsza niż Komisji Nadzoru Finansowego za nadzór nad poszczególnymi kasami, a biorąc pod uwagę długotrwałość nadzoru wewnętrznego (od września 1992 roku), współtworzenie i doskonałą znajomość systemu, udział w powoływaniu osób pełniących w poszczególnych kasach funkcje zarządcze i niereagowanie na sygnały o nieprawidłowościach – także ze strony niektórych zarządów kas (m.in. SKOK im. Stefana Wyszyńskiego z Wrześni, SKOK Sezam ze Szczecina, SKOK Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Gdańska, SKOK Świętego Antoniego z Sopotu, a także inne przypadki udokumentowane przez Podkomisję Nadzwyczajną do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych Sejmu VII kadencji oraz Parlamentarny Zespół ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, działający od 7 lipca 2017 roku w Sejmie VIII kadencji) i środków masowego przekazu – niewątpliwie większa.”  – czytamy w uzasadnieniu zawiadomienia.

– Afera SKOKów i afera KNF są ściśle związane z politykami PiS. – tego zdania jest Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Jerzy Meysztowicz. – Ostatnie zatrzymania pana Andrzeja Jakubiaka i Wojciecha Kwaśniaka jasno pokazują, że PiS robi wszystko, aby przekonać Polaków że afera KNF to afera poprzedników. – tłumaczył poseł.

Posłowie opozycji  dwukrotnie w tej kadencji składali wnioski o powołania specjalnej komisji śledczej do spraw zbadania afery SKOK. –  Wychodzimy z założenia, że jest wola krycia sprawców tej afery, stąd nasz dzisiejszy wniosek. – uzasadniał Paweł Pudłowski.

Zdaniem Posłanki Pauliny Hennig-Kloski gdyby PiS nie miał wątpliwości co do tego, że winę ponoszą politycy dzisiejszej opozycji i urzędnicy przez nich powołani, to dzisiaj w Sejmie funkcjonowałaby komisja śledcza ds. SKOK, tak jak działa w wygodnych dla PiS tematach.

Zawiadomienie dostępne do pobrania: [download id=”14658″]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE