„Zarząd SKOK nie dopełnił obowiązków” Nowoczesna zawiadamia Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

Zdaniem posłów Nowoczesnej członkowie zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej nie dopełnili obowiązków nadzorczych nad SKOKami wynikających z ustawy o SKOK-ach. – Z jednej strony KNF jest oskarżany teraz o niedopełnienie obowiązków nadzoru nad SKOKami, ale do tego samego zobowiązany jest krajowy zarząd SKOK. Dlatego zdecydowaliśmy się na złożenie zawiadomienia do prokuratury – tłumaczył na konferencji prasowej w Sejmie Adam Szłapka.

W momencie kiedy kasy kredytowe zostały objęte nadzorem KNF, nie zostały zwolnione z kontroli Kasy Krajowej. – mówiła rzeczniczka partii Paulina Hennig-Kloska. – Obecnie ściga się osoby, które przejmując nadzór nad SKOKami walczyły  z systemem, a nie stawia się żadnych zarzutów osobom, na których ten nadzór spoczywał od początku. ­– kontynuowała.

Należy stwierdzić, że odpowiedzialność zarządu Kasy Krajowej SKOK jest nie mniejsza niż Komisji Nadzoru Finansowego za nadzór nad poszczególnymi kasami, a biorąc pod uwagę długotrwałość nadzoru wewnętrznego (od września 1992 roku), współtworzenie i doskonałą znajomość systemu, udział w powoływaniu osób pełniących w poszczególnych kasach funkcje zarządcze i niereagowanie na sygnały o nieprawidłowościach – także ze strony niektórych zarządów kas (m.in. SKOK im. Stefana Wyszyńskiego z Wrześni, SKOK Sezam ze Szczecina, SKOK Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Gdańska, SKOK Świętego Antoniego z Sopotu, a także inne przypadki udokumentowane przez Podkomisję Nadzwyczajną do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych Sejmu VII kadencji oraz Parlamentarny Zespół ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, działający od 7 lipca 2017 roku w Sejmie VIII kadencji) i środków masowego przekazu – niewątpliwie większa.”  – czytamy w uzasadnieniu zawiadomienia.

– Afera SKOKów i afera KNF są ściśle związane z politykami PiS. – tego zdania jest Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Jerzy Meysztowicz. – Ostatnie zatrzymania pana Andrzeja Jakubiaka i Wojciecha Kwaśniaka jasno pokazują, że PiS robi wszystko, aby przekonać Polaków że afera KNF to afera poprzedników. – tłumaczył poseł.

Posłowie opozycji  dwukrotnie w tej kadencji składali wnioski o powołania specjalnej komisji śledczej do spraw zbadania afery SKOK. –  Wychodzimy z założenia, że jest wola krycia sprawców tej afery, stąd nasz dzisiejszy wniosek. – uzasadniał Paweł Pudłowski.

Zdaniem Posłanki Pauliny Hennig-Kloski gdyby PiS nie miał wątpliwości co do tego, że winę ponoszą politycy dzisiejszej opozycji i urzędnicy przez nich powołani, to dzisiaj w Sejmie funkcjonowałaby komisja śledcza ds. SKOK, tak jak działa w wygodnych dla PiS tematach.

Zawiadomienie dostępne do pobrania: Zawiadomienie do prokuratury ws. SKOK (92 pobrania)