100 żłobków i przedszkoli na 100-lecie odzyskania niepodległości

06/11/2018

Nowoczesna  składa dziś do laski marszałkowskiej projekt ustawy zakładającej  powołanie funduszu, którego celem będzie dofinansowanie budowy i rozbudowy co najmniej 100 żłobków i przedszkoli. – Projektodawcy stoją na stanowisku, że obecnie przewidziane formy upamiętnienia stulecia niepodległości Polski są nieadekwatne i prowadzą do nieoptymalnego wydatkowania znaczących środków zabezpieczonych na ten cel. – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

– W celu zrealizowania tego programu składamy dzisiaj projekt ustawy, który przewiduje powołanie specjalnego funduszu, który będzie funduszem celowym. W jego ramach samorządy będą mogły  starać się o dofinansowanie rozbudowy, przebudowy i budowy żłobków i przedszkoli na terenie całej Polski. Fundusz powstanie z wpłat Polskiej Fundacji Narodowej. – mówił na konferencji prasowej w Sejmie poseł Mirosław Suchoń.

Zdaniem Wiceprzewodniczącego Klubu Poselskiego Nowoczesna będzie to pierwszy tak jednoznacznie pozytywny wyraz działania Polskiej Fundacji Narodowej. Projekt ustawy zakłada również wykorzystanie pieniędzy zarezerwowanych na realizację programu wieloletniego „Niepodległa”.

– Ustawa przewiduje powołanie specjalnego funduszu, którego celem będzie dofinansowanie budowy i rozbudowy co najmniej 100 żłobków i przedszkoli na terenie całego kraju. W ten sposób będzie można nie tylko wesprzeć samorządy, które dzisiaj borykają się z niewystarczającą liczbą miejsc w przedszkolach i żłobkach, a nie zawsze mogą ponieść koszty budowy takich placówek, jednocześnie upamiętniając stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w sposób praktyczny, przynoszący realne korzyści społeczne, a jednocześnie godny ze względu na swoją trwałość. – czytamy w treści uzasadnienia projektu ustawy.

– Liczymy na to, że środki publiczne zostaną odpowiednio zagospodarowane. Mamy nadzieję, że z 240 mln, które zostały przeznaczone na projekt Niepodległa pozostaną pieniądze na ten fundusz.  Mamy ogromne wątpliwości czy te środki zostaną odpowiednio wydane.  – przekonywał Jerzy Meysztowicz. – Głównymi wydarzeniami organizowanymi przez ten komitet są odśpiewanie o godzinie  12 przez Polaków hymnu, organizacja Marszu Niepodległości. PiS wpadło już w taką panikę, że postanowił na ostatnią chwilę zagwarantować Polakom dzień wolny. – kontynuował.

Zdaniem Meysztowicza pokazuje to jak niekompetentną ekipą jest PiS. – Od trzech lat wiedzieli, że będą organizować te obchody, nie zrobili niczego. Twierdzenie, że obejmowanie patronatem imprez zarówno w kraju jak i za granicą jest  spełnieniem oczekiwań obywateli, którzy chcieli pamiętać na lata ten dzień to zdecydowanie za mało. – mówił wiceprzewodniczący partii.

– Jest to program, który jest wyrazem modernistycznego spojrzenia na potrzeby Polaków, na te rzeczy, które właśnie stoją na przeszkodzie pozytywnego rozwoju. Chcemy, aby to był projekt, który połączy wysoką izbę we wspólnym świętowania stulecia niepodległości. – podsumował Mirosław Suchoń.

Projekt ustawy do pobrania: [download id=”14453″]

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE