Zarząd Nowoczesnej nie zgadza się na zakaz Marszu Równości w Lublinie

STANOWISKO ZARZĄDU NOWOCZESNEJ
z dnia 10 października 2018 roku
w sprawie odwołania Marszu Równości w Lublinie

Zarząd Nowoczesnej nie zgadza się z decyzją prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka dotyczącą zakazu Marszu Równości w Lublinie. Uważamy ją za skandaliczną. W demokratycznym społeczeństwie ludzie mają prawo do manifestowania swoich poglądów, a do policji należy zapewnienie bezpieczeństwa manifestantom.

Zakaz Marszu Równości to przyznanie, że w Polsce o tym czy wolno demonstrować decydują zorganizowane bandy, które są w stanie wymusić na władzach samorządowych i państwowych odpowiednie decyzje. Silne i demokratyczne państwo nie może ulegać przed szantażem grup charakteryzujących się brakiem szacunku dla drugiego człowieka, opierających się na homofobicznych i szowinistycznych postawach.

Namawiamy Prezydenta do ponownego rozważenia zgody na Marsz Równości w Lublinie i wycofania się z błędnej decyzji o jego zakazie. Prawa człowieka i ich obrona wymagają często trudnych, ale i odważnych decyzji. Proszę być odważnym człowiekiem, który jest prezydentem wszystkich lublinian, także tych, którzy w sobotę będą demonstrować swoje poglądy. My jako Nowoczesna będziemy w sobotę w Lublinie, aby zademonstrować poparcie dla wolności zgromadzeń i swobody wyrażania poglądów oraz aby zaprotestować przeciw nienawiści i homofobii.