Nowoczesna zawiadamia CBA i NIK w związku z aferą koorupcyjną w KNF.

Nowoczesna składa wnioski o kontrolę do Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Najwyższej Izby Kontroli w związku z doniesieniami o korupcyjnej propozycji, jaką Leszkowi Czarneckiemu, biznesmenowi i głównemu akcjonariuszowi dużych banków Getin i Idea, miał złożyć Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Z taśm z rozmowy między Leszkiem Czarneckim, biznesmenem, a szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim wyłania się obraz państwa korupcyjno-opresyjnego – komentuje przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer – Apelujemy do przewodniczącego Chrzanowskiego o natychmiastową rezygnację z funkcji przewodniczącego KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Od jej decyzji i działań zależy los pieniędzy większości Polek i Polaków. Przewodniczącego KNF powołuje premier. Chrzanowski stanowisko zajmuje od 2016 r., na 5-letnią kadencję nominowała go Beata Szydło.

Informację o nagranej przez biznesmena rozmowie, w której padła korupcyjna propozycja, opublikowała „Gazeta Wyborcza”. Z nagrań wynika, że 28 marca 2018 r. szef KNF Marek Chrzanowski zażądał od Leszka Czarneckiego korzyści majątkowej dla radcy Grzegorza Kowalczyka z wygórowanym wynagrodzeniem w kwocie równej 1% wartości Getin – czyli nawet 40 mln złotych. Od tego Marek Chrzanowski uzależnił zatwierdzenie procesu restrukturyzacji banku Czarneckiego i przychylną postawę KNF wobec niego.

W sprawie pojawia się dodatkowy wątek działalności Zdzisława Sokala, członka KNF nominowanego przez prezydenta Dudę. Według słów Chrzanowskiego chce on doprowadzić Getin Bank do upadłości, a następnie przejęcia go przez któryś z państwowych banków za minimalną wartość. Sam przewodniczący KNF w nagranej rozmowie potwierdził, że jest to działanie sprzeczne z prawem.

Dotychczas tylko bolszewicy i ich następcy próbowali na siłę nacjonalizować majątek prywatny. Niestety, zgodnie ze słowami szefa KNF, „Zdzisław ma plan”. I tego planu może obawiać się każdy przedsiębiorca w Polsce – podkreśliła Katarzyna Lubnauer.

Nowoczesna zaapelowała do wszystkich instytucji państwa o energiczne działanie w celu wyjaśnienia tej sprawy. W szczególności, złożyła wnioski o kontrolę do Najwyższej Izby Kontroli oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

– Niedopuszczalna jest sytuacja, w której urzędnik publiczny widzi działania niezgodne z prawem i nie reaguje. Niedopuszczana jest sytuacja, w której urzędnik publiczny oferuje rozwiązanie problemów za pieniądze – podsumowuje sekretarz generalny Nowoczesnej, Adam Szłapka – CBA i NIK muszą dokładnie zbadać i wyjaśnić sprawę.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią wniosków do NIK i CBA
wniosek do NIK
wniosek do CBA