74. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – Nowoczesna złożyła kwiaty przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie

74. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – Nowoczesna złożyła kwiaty przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie