Afera reprywatyzacyjna w Warszawie i wyzwania dla transparentności samorządów

26/08/2016

Cieszy nas fakt, że Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz stara się wyjaśnić aferę reprywatyzacyjną. Nasze apele przyniosły efekt. Szkoda, że tak późno. Domagaliśmy się wyciągnięcia konsekwencji oraz powołania komisji w Radzie Miasta. Nowoczesna apelowała również, aby Grzegorz Schetyna zajął stanowisko ws. afery reprywatyzacyjnej, częściowo się to udało – zapowiedziano przeprowadzenie audytu.  [transmisja Periscope]

Paweł Rabiej, członek zarządu Nowoczesnej podczas piątkowej konferencji powiedział: – W kwestii reprywatyzacji to, co jest smutne to nie tylko nieprawidłowości w całym procesie, ale to, że PO zachowuje się z butą i arogancją wobec każdego, kto chce wyjaśnienia tej sprawy. Tak nie powinno być, powinna być jawność i transparentność.

Nowoczesna ma 3 postulaty:

więcej władzy dla obywateli i dla samorządów,

– większa transparentność

– konkretne mechanizmy, prowadzące do tego, że obywatele będą mieć większy wpływ na to, co dzieje się w samorządzie.

– To, co nas cieszy to zapowiedź ustawy reprywatyzacyjnej. W poniedziałek Nowoczesna przedstawi mapę drogową takiej ustawy, będzie ona dotyczyć nie tylko Warszawy – podsumował temat afery reprywatyzacyjnej Paweł Rabiej.

Podczas konferencji posłanka Nowoczesnej Ewa Lieder oraz członek zarządu Wadim Tyszkiewicz przedstawili postulaty Nowoczesnej dotyczące samorządów w Polsce.

Wadim Tyszkiewicz powiedział: Nie może być tak, żeby afera reprywatyzacyjna w Warszawie została wykorzystana jako pretekst do ataku na samorządy. Nie pozwólmy na to. Samorząd to największe osiągnięcie Polski po 89 r.

Nowoczesna opracowała strategię 25 postulatów, w oparciu o to, o co samorządy postulują od lat.

Domagamy się przede wszystkim przestrzegania Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny nie może być blokowany. Wśród naszych postulatów jest m.in. finansowanie przez rząd zadań zleconych samorządom. Przede wszystkim pozwólmy mieszkańcom decydować o swoim losie – dodał Wadim Tyszkiewicz.

Polska potrzebuje silnych miast i gmin, w których dobrze się żyje. Nowoczesnej zależy na ich rozwoju, w którym zrównoważą się potrzeby gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Ewa Lieder dodała: Chcemy żeby wpływ mieszkańców był realny. Żeby mieli wpływ nie tylko na planowanie, ale też rozwój i wydawanie pieniędzy. Chcemy skupić się na budżecie obywatelskim, na funduszu zielonym, na funduszu na działania społeczne i działania kulturalne. Bardzo nam również zależy na jawności. Działania samorządów muszą być przejrzyste, zrozumiałe i jasne dla mieszkańców.

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE