Ryszard Petru: Zamiatanie afer pod dywan powoduje, że wygrywa PiS

26/08/2016

Hanna Gronkiewicz-Waltz wyciągnęła pierwsze wnioski z apeli Nowoczesnej o pełne wyjaśnienie niejasności przy procesie reprywatyzacji w Warszawie. Wciąż jednak działania warszawskiego ratusza są niewystarczające.  – Potrzebna jest komisja, być może z wnioskami prokuratorskimi. – mówił w piątek w Rzeszowie lider Nowoczesnej Ryszard Petru.

Wyjaśnienie sprawy handlu roszczeniami i przejmowania domów i działek w Warszawie będzie testem uczciwości dla Hanny Gronkiewicz Waltz.

–  Prezydent Warszawy nie może mówić, że za aferę reprywatyzacyjną odpowiadają tylko dyrektorzy. Niejasna jest też rola Ministerstwa Finansów w całym procederze. Oczekiwałbym bardzo stanowczych działań ze strony Hanny Gronkiewicz-Waltz, być może też ze strony zarządu krajowego PO. Przerzucanie się odpowiedzialnością nie sprzyja wyjaśnieniu sprawy. A zamiatanie afer pod dywan powoduje, że wygrywa PiS – powiedział Ryszard Petru.

Nowoczesna uważa, że nie może być Warszawy dwóch opowieści: tej, w której handlarze roszczeń łatwo realizują swoje interesy i tej, w której lokatorzy są wyrzucani z domów na bruk, a inwestorzy nie mogą realizować inwestycji. Czy władze stolicy uczciwie i zdecydowanie zareagują w sprawie niejasności dotyczących praw do nieruchomości w stolicy? Nowoczesna już w ubiegłym tygodniu zgłosiła postulaty:

  • domaga się, by prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz wyciągnęła konsekwencje polityczne i prawne wobec osób odpowiedzialnych za sytuację w ratuszu. W szczególności – dyrektora BGN – dyr. Marcina Bajko oraz nadzorującego BGN prezydenta Jarosława Jóźwiaka;
  • domaga się od Ratusza opublikowania pełnej listy nieruchomości, które przypadły handlarzom roszczeń i spadkobiercom – po to, aby opinia publiczna i media mogły zweryfikować, czy nie było personalnych powiązań pomiędzy urzędnikami a handlarzami roszczeń;
  • apeluje do Rady Miasta Warszawy, by powołała komisję doraźną, która otrzyma wszystkie dokumenty w sprawie reprywatyzacji i będzie nadzorować i monitorować jej przebieg – zwłaszcza działania po wejściu w życie tzw. „małej ustawy reprywatyzacyjnej”.
  • domaga się stanowczej reakcji władz krajowych PO, w szczególności Grzegorza Schetyny. To Platforma Obywatelska rządzi w stolicy i ponosi za tę sytuację odpowiedzialność polityczną.

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE