Apelujemy o wycofanie zarzutów za pomoc w przeprowadzeniu aborcji

13/07/2022
203a5407-5d0f-4972-a7ed-4283317fd39a_f1400x900

Artykuł 2. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku mówi, że “Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Zgodnie z fundamentalnymi zasadami demokracji w państwie demokratycznym każdy obywatel posiada prawo do zarządzania sobą i swoim ciałem bez ingerencji osób trzecich oraz podejmowania działań o charakterze aktywistycznym i politycznym w celu dokonania zmian w systemie prawnym i udzielenia pomocy innym obywatelom. 

Polska jako państwo demokratyczne musi przestrzegać zarówno prawa obowiązującego w granicach państwa, jak i prawa międzynarodowego. Obecne prawo międzynarodowe pozwala na dokonywanie zabiegów aborcji, czego efektem jest wprowadzenie takiej możliwości w coraz większej liczbie państw. Państwa, w których takiej możliwości nie ma lub jest ona ograniczona, funkcjonują niezależne organizacje pomagające obywatelom potrzebującym aborcji. Aktywiści i aktywistki organizacji pomagających w dokonywaniu zabiegów aborcji mówią, że zapotrzebowanie na ich działania stale wzrasta.

W Polsce również funkcjonują organizacje pomagające osobom potrzebującym zabiegu aborcji. Jedną z takich organizacji jest nieformalna grupa Aborcyjny Dream Team, która swoją działalność rozpoczęła w 2018 roku, a od 2019 roku działa w stowarzyszeniu organizacji feministycznych Aborcja Bez Granic. Grupa ta jest wspierana przez wiele organizacji międzynarodowych, m.in. Amnesty International, FIGO oraz ministerstwa spraw zagranicznych wielu europejskich państw. 

Aktywiści i aktywistki z Aborcyjnego Dream Teamu są stale narażeni na otrzymywanie gróźb i oskarżeń ze strony osób sprzeciwiających się zabiegom aborcji. W związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej wydaną w październiku 2020 roku o niezgodności polskiego prawa aborcyjnego z Konstytucją RP wobec osób zaangażowanych w pomoc przy zabiegach aborcyjnych rozpoczęła się fala działań mających na celu wycofanie się ich z działalności. Wśród działań skierowanych przeciwko Aborcyjnemu Dream Teamowi jest oskarżanie działaczy o popełnianie przestępstwa i stawianie wobec nich zarzutów. Jedną z osób, której dotknęły działania przeciwników aborcji jest Justyna Wydrzyńska, która została oskarżona o udzielenie pomocy w zabiegu aborcji i prowadzone jest postępowanie karne. Justyna jest działaczką Aborcyjnego Dream Teamu, odpowiada za odbieranie telefonu ratunkowego i udzielania informacji osobom potrzebującym. 

W państwie demokratycznym, jakim zgodnie z Konstytucją RP jest Polska, oskarżanie osób udzielających pomocy osobom chcącym ochronić swoje zdrowie i życie o popełnienie przestępstwa nie może mieć miejsca. Takie działania powodują, że Polska na arenie międzynarodowej traci miano państwa demokratycznego, które przestrzega przepisów prawa i wzbudza strach w środowisku osób udzielających pomocy osobom potrzebującym. Udzielanie pomocy w wykonywaniu zabiegów aborcji nie jest przestępstwem i nie powinno być karane. Aborcyjny Dream Team w ramach ochrony Justyny Wydrzyńskiej uruchomiło akcję #jakJustyna, a wsparcie dla aktywistki zadeklarowała także m.in. Amnesty International Polska oraz niemalże 90 europarlamentarzystów, którzy wezwali polskie władze do natychmiastowego wycofania wszystkich zarzutów wobec kobiety, zaprzestania ataków na obrończynie praw człowieka i dokonania reformy prawa aborcyjnego na takie, które zapewni wszystkim osobom w Polsce dobrej jakości i dostępną ochronę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Jako członkowie partii .Nowoczesna wspieramy Justynę Wydrzyńską i apelujemy o wycofanie zarzutów wobec niej. Nie wyrażamy zgody na zastraszanie aktywistów i aktywistek w Polsce, która powinna być państwem chroniącym obywateli i ich praw.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE