Kolejna wygrana z TVP

04/08/2022
Kolejna wygrana z TVP

Poseł Adam Szłapka otrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał skargę na odmowę dostępu do informacji publicznej dotyczącej wynagrodzenia dyrektora TAI Jarosława Olechowskiego.

Sąd stwierdził, że Jarosław Olechowski jest osobą publiczną i podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej. W konkluzji uzasadnienia wskazano również, że TVP jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, a więc powinna dbać o transparentność, zwłaszcza swoich wydatków i przychodów oraz powinna liczyć się z potencjalną koniecznością ujawnienia szczegółów dotyczących gospodarowania swoimi finansami.

„Wyrok ten oznacza, że TVP będzie musiało ponownie zająć się tą sprawą i – liczę na to – udzielić odpowiedzi na pytania. Zgodnie z wyrokiem sądu, osobami publicznymi są osoby pełniące funkcje kierownicze w TVP. Dlatego wyślemy również zapytania o wynagrodzenia dyrektorów poszczególnych ośrodków oraz kadry kierowniczej w Warszawie. Myślę, że dla wszystkich te informacje mogą być bardzo interesujące, ponieważ co roku z naszych podatków media publiczne otrzymują 2 mld zł” – Adam Szłapka.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE