Bankowy Fundusz Gwarancyjny odmawia udziału w posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w SKOKach.

– Ku naszemu zdziwieniu, pomimo naszego zaproszenia na posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w SKOKach, członkowie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie zjawili się – informował na konferencji prasowej poseł Paweł Pudłowski – W odpowiedzi na nasze zaproszenie w skierowanym piśmie Bankowy Fundusz Gwarancyjny stwierdził, że może spotkać się jedynie z Komisją Finansów – tłumaczył poseł. 

 – Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał już 5,2 mld zł na ratowanie upadłych SKOK-ów, powinien poinformować o szczegółach swojego działania. Uważamy, że Posłom należy się informacja o szczegółach działania i sposobie wydatkowania publicznych pieniędzy. – kontynuował Pudłowski. 

 W tej sprawie zabrał również członek zespołu Poseł Piotr Misiło – Podobną biernością wykazuje się Prokuratura i Ministerstwo Sprawiedliwości. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu wnioskowaliśmy, aby Minister Ziobro poinformował, dlaczego wszczęto śledztwo wobec dziennikarzy, którzy informowali o nieprawidłowościach w SKOKach. – mówił. 

 – Widać, że prokuratura nie jest zainteresowana wyjaśnieniem tej sprawy, ale za to interesuje się zastraszaniem dziennikarzy, którzy opisują te mechanizmy. Na następnym spotkaniu oczekujemy wizyty KNF, która również ma szeroką wiedzę w zakresie środków przeznaczanych na ratowanie SKOK-ów. – podsumował Poseł Misiło. 

 Parlamentarny Zespół ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w SKOKach przygotował Dezyderat do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie działań Prokuratury oraz Policji w stosunku do dziennikarzy badających SKOKi. 

 W związku z pojawiającymi się informacjami o prowadzeniu przez prokuraturę w stosunku do dziennikarzy, którzy ujawniali i opisywali nieprawidłowości w SKOKach, członkowie Zespołu postanowili wezwać Ministra Sprawiedliwości do osobistego przeanalizowania tejże sprawy oraz do dopilnowania, by postępowanie było prowadzone rzetelnie i miało na celu zbadanie, czy popełnione zostało przestępstwo, a nie szykanowanie czy zastraszanie dziennikarzy.

 Ponadto Parlamentarny Zespół wykazując uzasadnioną obawę o instrumentalne stosowanie organów Państwa wezwał Ministra ponadto do informowania Zespołu na piśmie o przebiegu postępowania i wnioskach, jakie Minister wysnuł po zapoznaniu się z aktami sprawy.

Na konferencji prasowej Poseł Piotr Misiło poinformował o kolejnym dezyderacie przygotowanym przez członków zespołu do Sejmowej Komisji Finansów w sprawie wykonania Sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o SKOKach VII kadencji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 roku. 

Z powodu nieuzyskania odpowiedzi na kluczowe pytania posłów VII kadencji Parlamentarny Zespół wezwał Komisję Finansów do uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania oraz podjęcia działań i zaleceń określonych w Sprawozdaniu podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o SKOKach VII kadencji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 roku.

Treść dezyderatów dostępna poniżej:

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2017/11/Dezyderat-1-2017-dziennikarze.pdf” title=”Dezyderat 1 2017 dziennikarze”] [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2017/11/Dezyderat-2-2017-Podkomisja-Follow-up.pdf” title=”Dezyderat 2 2017 Podkomisja Follow-up”]