Bronimy edukacji przed proponowanym przez PiS chaosem

17/01/2017

Nowoczesna przygotowuje się do referendum zainicjowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zgłosimy swojego  przedstawiciela do komitetu referendalnego oraz mobilizujemy struktury terenowe partii do akcji zbierania podpisów. – Najbliższe miesiące to będzie ważny czas dla polskiej edukacji i dla wszystkich dla których ważny jest kształt naszej oświaty – mówiła na konferencji Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej.

W ramach działań związanych z planowanym referendum przeciw przygotowanej przez PiS reformie systemu szkolnego, Nowoczesna przygotuje ogólnopolską akcję informacyjną, w ramach której będziemy tłumaczyć konsekwencje wprowadzanego przez PiS chaosu. Konsekwencje jakie poniosą nauczyciele, samorządy, ale przede wszystkim uczniowie i ich rodzice. Materiały, informacje, komentarze będą umieszczane na prowadzonej od kilku miesięcy stronie internetowej www.bronimyedukacji.pl

Podjęte już zostały decyzje o utworzeniu w strukturach partii sieć koordynatorów regionalnych, których zadaniem będzie prowadzenie akcji informacyjnej oraz akcji zbierania podpisów. Będzie prowadzony monitoring uchwał podejmowanych przez samorządy, a wynikających z konieczności realizowania ustawy oświatowej. Dokonywana będzie ocena ich wpływu na funkcjonowanie sieci szkół, bazy lokalowej i ew. wpływu na zmiany w zatrudnieniu nauczycieli.

Nowoczesna powołuje zespół referendalny ds. Akcji referendalnej. W skład zespołu wchodzą: Katarzyna Lubnauer, Marek Sowa, Kornelia Wróblewska, Joanna Schmidt, Joanna Scheuring-Wielgus Mirosław Suchoń, Mirosław Pampuch, Zbigniew Gryglas. Zadaniem zespołu będzie koordynacja całej akcji zbierania podpisów do referendum oraz przygotowanie informacji i materiałów dla obywateli.

Podczas konferencji posłowie Katarzyna Lubnauer, Kornelia Wróblewska i Marek Sowa przypomnieli również propozycje programowe Nowoczesnej dotyczące obszaru oświaty m.in. znaczenie wprowadzania edukacji praktycznej zwłaszcza w takich przedmiotach jak biologia, chemia, fizyka; postawienie na naukę języków obcych, oraz indywidualne doradztwo zawodowe (likwidacja gimnazjum powoduje, że dzieci będą musiały rok wcześniej wybierać swoją drogę zawodową).NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE