Czy firma GetBack S. A. skupowała długi Banku B.Z.WBK w czasie, kiedy jego prezesem był Mateusz Morawiecki?

Posłanka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska od dłuższego czasu nieskutecznie próbuję uzyskać odpowiedź na pytanie niezwykle ważne dla wszystkich, którzy próbują odzyskać swoje pieniądze zainwestowane w spółkę GetBack: Czy firma GetBack S. A. skupowała długi Banku B.Z. WBK w czasie, kiedy jego prezesem był Mateusz Morawiecki ? Wszyscy, którzy znają się na finansach wiedzą, że niewygodne długi rzutują na wynikach finansowych banku, a na dłuższą metę mogą nawet rzutować na wycenie akcji banku na giełdzie.W ten sposóļ robi nam się małe kółko zamknięte, gdzie osoba, która współpracowała z nadzorem finansowym, nadzorowała służby, miała istotny interes w tym, żeby długi banku B. Z. WBK zostały wykupione. Dziwnym trafem odpowiedź na to pytanie jest pomijana milczeniem.

Na konferencji prasowej głos zabrał także Poseł Mirosław Suchoń. Powiedział, że mieliśmy do czynienia z bardzo dziwną sytuacją: kiedy Pani Poseł Henning-Kloska zadała pytanie o skupowanie przez GetBack długu jednego z banków Pan Minister ewidentnie wydawał się mocno zakłopotany i niemalże uciekł z mównicy, unikając odpowiedzi na pytania. W związku z tym zadajemy je jeszcze raz. Czy rzeczywiście Pan Minister ma się czego wstydzić, że ratował się ucieczką z mównicy? Mam nadzieję, że nie tylko my, ale i społeczeństwo doczeka się odpowiedzi na to pytanie.

Posłowie Nowoczesnej pracowali nad zmianą ustawy o skróceniu okresu przedawnień i wejściu przedawnienia z urzędu. To istotne zmiany, które sprawiały, że liczba niewygodnych portfeli banków mogła z dnia na dzień drastycznie wzrosnąć. Skrócenie okresu przedawnienia z 10 do 6 lat zmienia to, czy takie długi będzie można łatwiej, czy trudniej odzyskać. W tym samym czasie dowiedzieliśmy się, że KNF wiedziała o tych zmianach w prawie i nawet wpsiała pewne ryzyko do prospektu emisyjnego. Tak naprawdę w czasie, gdy takie zmiany były przez polski rząd wprowadzane, KNF nie powinien był zaakceptować prospektu emisyjnego spółki.

-Dzisiaj zadajemy kluczowe dla tej sprawy pytanie: Czy Pan Premier Morawiecki miał osobisty interes w tym, by długi banku B.Z.WBK zostały w ten sposób upłynnione i czy firma GetBack skupowała długi banku B.Z.WBK? Na to pytanie myślę, że zarówno służby, jak i KNF są w stanie odpowiedzieć dość szybko, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, czy w tym wypadku mogło dojść do konfliktu interesów.- zakończyła posłanka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska.