Doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez posła Jarosława Kaczyńskiego

Nowoczesna składa do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Posła Jarosława Kaczyńskiego. Uzurpuje on sobie władzę nad  rządem, Sejmem, Senatem, i Prezydentem. Konstytucyjnym organom władzy państwowej nakazuje, wskazuje i zakazuje.  To podżeganie do łamania prawa i sprawstwo kierownicze. [transmisja Periscope]

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie Nowoczesna przedstawiła opinię na temat szokującego i skrajnego ignorowania prawa przez posła Jarosława Kaczyńskiego.

– Szokujące jest skrajne ignorowanie prawa przez jedna osobę w państwie. Tą osobą jest poseł Jarosław Kaczyński – mówiła dzisiaj podczas konferencji posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, członek zarządu Nowoczesnej.

W przeciągu ostatnich dwóch tygodni poseł Jarosław Kaczyński trzykrotnie działał wbrew prawu:

  • NAKAZAŁ Radzie Mediów Narodowych cofnięcie decyzji w sprawie byłego prezesa TVP – Jacka Kurskiego.
  • WSKAZAŁ palcem władzom samorządowym, gdzie powinny zostać postawione pomniki smoleńskie.
  • ZABRONIŁ rządowi publikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Tak działa uzurpator. To podżeganie rządu do łamania prawa i sprawstwo kierownicze.

W Polsce powstał groźny, poza-konstytucyjny układ władzy. Sworzniem tego układu jest Jarosław Kaczyński – mówił podczas konferencji Paweł Rabiej, członek zarządu Nowoczesnej. – Oznacza to, że Sejm, prezydent i premier oraz ministrowie faktycznie podlegają woli osoby, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności. To jest dziś najważniejszy problem w polskim państwie, problem bezprawnej władzy, bezprawia władzy.

Zdaniem władz Nowoczesnej państwo nie może być w takich sytuacjach bezradne. Musi umieć przeciwstawić się uzurpatorowi. Jarosław Kaczyński musi ponieść tego konsekwencje. Po pierwsze, Nowoczesna złoży doniesienie do prokuratury o podżeganie przez Jarosława Kaczyńskiego rządu do łamania prawa, przez niepublikowanie wyroku.

Po drugie, będziemy monitorować wszystkie działania posła Jarosława Kaczyńskiego, każdy jego nacisk na rząd, ministrów i urzędników. W przyszłości PiS nie uniknie odpowiedzialności za łamanie prawa.