Gasiuk-Pihowicz: Udział w wyborze członków KRS niezgodnie z procedurą to łamanie Konstytucji

– Nowe ustawy o sądownictwie wprost łamią polską Konstytucję. To wprost ogranicza prawa każdego obywatela do sprawiedliwego sądu. – powiedziała we wtorek przewodnicząca klubu poselskiego Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Nowoczesna domaga się przestrzegania Konstytucji. Respektowanie obwiązującego prawa dotyczy wszystkich obywateli, partii rządzącej, jak i wszystkich innych ugrupowań. Uchwalona w grudniu ustawa doprowadzi wprost do podporządkowania sędziów politykom.
- Udział w wybieraniu niezgodnie z konstytucyjną procedurą członków KRS byłby sankcjonowaniem łamania Konstytucji i na to z naszej strony zgody nie będzie – oświadczyła Kamila Gasiuk-Pihowicz i dodała – Nie będziemy legitymizowali łamania Konstytucji.  Za naiwne uważamy wszystkie głosy, by wziąć udział w wyborach członków KRS.

Posłanka przypomniała też, że oszustwem okazały się słowa polityków PiS, które mówiły o zwiększaniu wpływu obywateli na wymiar sprawiedliwości. Świadczy o tym choćby fakt, że ostateczną listę kandydatów do KRS, którzy będą poddani głosowaniu przez Sejm, będzie ustalała komisja sprawiedliwości pod wodzą posła S. Piotrowicza. Oznacza to w praktyce, że finalną listę ustalą i tak politycy PiS-u. W tym miejscu warto zauważyć głosy autorytetów prawnych, mówiących o tym, że kandydowanie do KRS będzie sprzeniewierzeniem się sędziowskiemu ślubowaniu i może prowadzić w przyszłości do odpowiedzialności dyscyplinarnej.