Grzechy Szyszki i akcja Nowoczesnej: Posadź Szyszkę, zasadź drzewo

21/03/2017

– Działalność min. Szyszki można podsumować jednym słowem: „rzeź”. Min. Szyszko to rzeź puszczy, rzeź żubrów, rzeź drzew i rzeź  bażantów. Dlatego Nowoczesna będzie podczas najbliższego posiedzenia Sejmu głosowała za wotum nieufności  dla ministra Szyszki – zapowiedziała na konferencji prasowej (21.03) poseł Katarzyna Lubnauer.  – To nie jest minister Ochrony Środowiska, to jest minister, który niszczy polską przyrodę.

Nowoczesna w  całej Polsce prowadzi akcję sadzenia drzew. W ponad 80 miastach działacze partii wystąpili do władz samorządowych z wnioskiem o zgodę i wskazanie miejsc, gdzie można sadzić drzewa. Posadzonych już zostało ponad 1500 drzew. Tylko w Kole członkowie Nowoczesnej posadzili w miniony weekend ok. 1000 drzew. Dzisiaj (wtorek 21.03) w Radomiu sadzonych jest 100 drzew. – Mamy zamiar dalej prowadzić  akcję „Posadź Szyszkę, zasadź drzewo. To reakcja na bezsensowne decyzje ministra Szyszki, niestety sadzone są młode drzewa natomiast nieprzemyślane działania Szyszki  doprowadziły do wycinki starodrzewia, drzew które rosły wiele lat – mówiła w poseł Lubnauer.

Podczas Konferencji poseł Ewa Lider przedstawiła grzechy min. Szyszki :

  • Degradacja Puszczy Białowieskiej. Zmieniona w marcu 2016 r. minister środowiska zarządził zwiększenie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Ekolodzy wskazywali, że w wyniku tej decyzji Puszcza Białowieska może zostać zniszczona i zmienić się w plantację drzew. Po trwającej pół roku debacie i protestach, ostateczną decyzję o wycince pozytywnie zaopiniowała działająca przy premier Beacie Szydło Rada Naukowa Leśnictwa kierowana przez… specjalistę od pilarek.
  • Zmiana ustawy o ochronie środowiska – uchwalona głosami PiS ustawa umożliwiła od 1 stycznia praktycznie niczym nie ograniczona wycinkę drzew na prywatnych działkach. Niekontrolowana liberalizacja przepisów skutkowała zmasowanym karczowaniem na terenie całej Polski. W samym Krakowie, w okresie styczeń-luty ’17, wycięto już ponad 1000 drzew. Większość gmin nie jest w stanie stwierdzić ile drzew zostało wyciętych, ponieważ od 1.01.17 nie mają żadnych narzędzi do tego, aby kontrolować wycinkę.
  • W kwietniu 2016 roku Sejm przyjął większością głosów PiS firmowaną przez ministra Szyszkę nowelizację ustawy o lasach. Daje ona Lasom Państwowym prawo wykupu i prawo pierwokupu lasów od prywatnych właścicieli. Przyjęty projekt ogranicza prawo własności – jego działanie oznacza nacjonalizację oraz wywłaszczenia na rzecz państwa.
  • 15 października 2016 roku, w Sejmie odbyła się konferencja poświęcona ochronie środowiska w kontekście papieskiej encykliki. Ministerstwo Jana Szyszki za organizację spotkania zapłaciło ponad 400 tys. zł. Połowę tej sumy stanowiła opłata 26 za catering podczas imprezy i wystawną kolację na Zamku Królewskim w Warszawie. Resort środowiska zapłacił też m.in. za przylot eksperta komisji smoleńskiej i dojazd współpracowników Tadeusza Rydzyka. Patronat nad konferencją objęły: „Nasz Dziennik”, Radio Maryja i Telewizja Trwam. Do udziału dopuszczono także przedstawicieli TV Republika i TVP Info, pozostałym redakcjom odmówiono wstępu bez podania przyczyny.
  • Rzeź bażantów pod Toruniem. W lutym br., minister Szyszko brał udział w polowaniu w Grodnem pod Toruniem. 500 bażantów zostało wypuszczonych z klatek wprost na czekających myśliwych – wśród nich znajdował się minister środowiska, Jan Feliks Szyszko.


NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE