Holendrzy powstrzymali populizm. Polacy też mogą!

24/03/2017

Gratulujemy Holendrom wspaniałej mobilizacji wyborczej. Ponad 80% frekwencja to wynik, który wyznacza obywatelom pozostałych państw europejskich bardzo ambitny, ale możliwy do osiągnięcia cel.

Wybierając liberalne ugrupowanie Marka Rutte, Holendrzy jako pierwsi dali jasny sygnał, że nie będzie tolerancji dla populizmu, ani władzy w rękach ugrupowań, które swoją siłę budują na podziale i konfliktowaniu społeczeństwa.

Głosując licznie w następnych wyborach, Polacy również mogą zatrzymać populistyczny rząd Jarosława Kaczyńskiego. Zaangażowanie jak największej liczny Polaków w prorynkowe i proeuropejskie idee jest naszym długofalowym celem. Nowoczesna, podobnie jak zwycięska partia Marka Rutte jest członkiem europejskiego ugrupowania ALDE Party.

Lider Nowoczesnej Ryszard Petru w listach wysłanych  15 marca 2017 r. do wszystkich przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej zaapelował o współpracę z polską opozycją w tej trudnej sytuacji, gdy formalnie reprezentujący nas rząd podejmuje działania spychające Polskę na decyzyjne obrzeża Unii i niszczy bardzo wysoką międzynarodową pozycję Polski, wypracowaną konsekwencją i odpowiedzialnością naszej dyplomacji przez ostatnie lata.

W materiale video nagranym do wszystkich europejskich przyjaciół Ryszard Petru podkreślił wielkie przywiązanie Polaków do idei wspólnoty europejskiej, naszą chęć dalszej integracji i wspólnego budowania silnej Europy oraz silnej Polski w Europie.

Video dostępne tutaj: https://www.facebook.com/PetruRyszard/videos/1556974644342886/

Polska wersja listu dostępna na załączonej grafice.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE