Jerzy Meysztowicz: Polska jest osamotniona w Unii Europejskiej

– Angela Merkel swoimi słowami pokazała, że dobro Polski leży jej na sercu, że jest przyjaciółką Polski. A przecież od tego ma się przyjaciół, by wytknęli błąd i pomogli zawrócić ze złej drogi. I tak należy traktować słowa kanclerz Merkel. – tak poseł Jerzy Meysztowicz skomentował słowa niemieckiej kanclerz, która powiedziała, że „Polska i praworządność to poważny temat”. „Warunkiem kooperacji w ramach Unii Europejskiej są zasady praworządności” – podkreśliła Merkel.

Angela Merkel powiedziała, że o praworządności w Polsce będzie „wyczerpująco” rozmawiać jutro w Berlinie z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude’em Junckerem.

„Traktuję to bardzo poważnie. Chociaż bardzo życzyłabym sobie, by relacje i stosunki z Polską, która jest naszym sąsiadem, były bardzo dobre, a zawsze będę miała na względzie wagę tych relacji, nie możemy po prostu trzymać języka za zębami i nie mówić nic, by zachować pokój. Tutaj chodzi o fundamenty współpracy w UE” – stwierdziła szefowa niemieckiego rządu. Jej zdaniem nie ma alternatywy: praworządność czy jedność Unii. „Jedność Unii za cenę rezygnacji z praworządności to nie byłaby już Unia Europejska” – wyjaśniła Merkel.

– Cała Europa widzi, że w Polsce dzieje się coś złego. Że został zablokowany TK, że skrajnie upolitycznione są media publiczne, że obowiązuje ustawa na podstawie której minister sprawiedliwości może wymieniać prezesów sądów. A polski utrzymuje, że wszyscy się mylą. – oświadczył poseł Meysztowicz.  – Angela Merkel i tak złagodziła język. Przypominam, że wczoraj premier Słowenii powiedział wczoraj, że poprze ewentualne sankcje wobec Polski. Polska jest osamotniona w Unii. Antyeuropejski, antyniemiecki, antyfrancuski kurs odbije się Polsce czkawką. Wszyscy na tym ucierpimy. – mówił poseł Meysztowicz.

– Unia Europejska i Komisja Europejska nie tylko ma prawo, ale wręcz obowiązek zwrócenia uwagi państwu, w którym dzieje się coś złego, które łamie zasady Unii Europejskiej – zakończył poseł Meysztowicz.