Jerzy Meysztowicz: Polska jest osamotniona w Unii Europejskiej

29/08/2017

– Angela Merkel swoimi słowami pokazała, że dobro Polski leży jej na sercu, że jest przyjaciółką Polski. A przecież od tego ma się przyjaciół, by wytknęli błąd i pomogli zawrócić ze złej drogi. I tak należy traktować słowa kanclerz Merkel. – tak poseł Jerzy Meysztowicz skomentował słowa niemieckiej kanclerz, która powiedziała, że „Polska i praworządność to poważny temat”. „Warunkiem kooperacji w ramach Unii Europejskiej są zasady praworządności” – podkreśliła Merkel.

Angela Merkel powiedziała, że o praworządności w Polsce będzie „wyczerpująco” rozmawiać jutro w Berlinie z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude’em Junckerem.

„Traktuję to bardzo poważnie. Chociaż bardzo życzyłabym sobie, by relacje i stosunki z Polską, która jest naszym sąsiadem, były bardzo dobre, a zawsze będę miała na względzie wagę tych relacji, nie możemy po prostu trzymać języka za zębami i nie mówić nic, by zachować pokój. Tutaj chodzi o fundamenty współpracy w UE” – stwierdziła szefowa niemieckiego rządu. Jej zdaniem nie ma alternatywy: praworządność czy jedność Unii. „Jedność Unii za cenę rezygnacji z praworządności to nie byłaby już Unia Europejska” – wyjaśniła Merkel.

– Cała Europa widzi, że w Polsce dzieje się coś złego. Że został zablokowany TK, że skrajnie upolitycznione są media publiczne, że obowiązuje ustawa na podstawie której minister sprawiedliwości może wymieniać prezesów sądów. A polski utrzymuje, że wszyscy się mylą. – oświadczył poseł Meysztowicz.  – Angela Merkel i tak złagodziła język. Przypominam, że wczoraj premier Słowenii powiedział wczoraj, że poprze ewentualne sankcje wobec Polski. Polska jest osamotniona w Unii. Antyeuropejski, antyniemiecki, antyfrancuski kurs odbije się Polsce czkawką. Wszyscy na tym ucierpimy. – mówił poseł Meysztowicz.

– Unia Europejska i Komisja Europejska nie tylko ma prawo, ale wręcz obowiązek zwrócenia uwagi państwu, w którym dzieje się coś złego, które łamie zasady Unii Europejskiej – zakończył poseł Meysztowicz.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE