Jest odpowiedź na list naukowców z postulatem, by uczynić politykę merytoryczną

Nowoczesna wraz z innymi ugrupowaniami parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi (PO, Inicjatywa Polska, Razem) odpowiedziała na wystosowany w marcu tego roku list otwarty od świata nauki do młodych polityków. To w nim kilkudziesięciu naukowców z najlepszych uczelni i Polskiej Akademii Nauk apelowało o konkretne projekty i praktyczne rozwiązania dla Polski.

We wtorek w Sejmie odbyło się spotkanie z sygnatariuszami Listu Otwartego Naukowców do Młodych Polityków. Nowoczesną reprezentowała na nim wiceprzewodnicząca Nowoczesnej posłanka Joanna Schmidt. – Wszyscy zgodziliśmy się co do tego, że jakość stanowionego prawa w Polsce musi jak najszybciej ulec poprawie. Obecna sytuacja i stosunek obecnie rządzących zniechęca naukowców, aby bardziej się zaangażowali w proces legislacji. Wszystkie działania PiSu, które nie są zgodne z faktami naukowymi, po prostu nie są faktami. – powiedziała Joanna Schmidt.

Przypomnijmy, że pod koniec marca Nowoczesna zaprosiła sygnatariuszy listu otwartego naukowców na spotkanie w Sejmie. Ugrupowanie zaprosiło na nie również młodych parlamentarzystów ze wszystkich ugrupowań politycznych, którzy identyfikują się z apelem ludzi świata nauki oraz działaczy społecznych i politycznych spoza parlamentu.