Jest odpowiedź na list naukowców z postulatem, by uczynić politykę merytoryczną

09/05/2017

Nowoczesna wraz z innymi ugrupowaniami parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi (PO, Inicjatywa Polska, Razem) odpowiedziała na wystosowany w marcu tego roku list otwarty od świata nauki do młodych polityków. To w nim kilkudziesięciu naukowców z najlepszych uczelni i Polskiej Akademii Nauk apelowało o konkretne projekty i praktyczne rozwiązania dla Polski.

We wtorek w Sejmie odbyło się spotkanie z sygnatariuszami Listu Otwartego Naukowców do Młodych Polityków. Nowoczesną reprezentowała na nim wiceprzewodnicząca Nowoczesnej posłanka Joanna Schmidt. – Wszyscy zgodziliśmy się co do tego, że jakość stanowionego prawa w Polsce musi jak najszybciej ulec poprawie. Obecna sytuacja i stosunek obecnie rządzących zniechęca naukowców, aby bardziej się zaangażowali w proces legislacji. Wszystkie działania PiSu, które nie są zgodne z faktami naukowymi, po prostu nie są faktami. – powiedziała Joanna Schmidt.

Przypomnijmy, że pod koniec marca Nowoczesna zaprosiła sygnatariuszy listu otwartego naukowców na spotkanie w Sejmie. Ugrupowanie zaprosiło na nie również młodych parlamentarzystów ze wszystkich ugrupowań politycznych, którzy identyfikują się z apelem ludzi świata nauki oraz działaczy społecznych i politycznych spoza parlamentu.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE