Joanna Schmidt i Joanna Scheuring-Wielgus: PiS chce wykończyć NGO-sy i wywrócić do góry nogami idee społeczeństwa obywatelskiego

12/07/2017

– Pod obrady Sejmu została wrzucona ustawa o powołaniu Narodowego Instytutu Wolności – ma on przejąć organizację finansowania wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce – powiedziała na konferencji prasowej w Sejmie posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. – Ewidentnie PiS chce wesprzeć swoje organizacje zgodne z linią partii – dodała Joanna Schmidt.

 – Przez ostatnich 18 miesięcy PiS przeprowadziło zamach i zniszczyło trójpodział władzy w naszym kraju, zdemolowało media publiczne, wywrócili do góry nogami szkolnictwo, zabronili ludziom swobodnego gromadzenia się, a teraz chcą zniszczyć to, co się przez te 27 lat nam naprawdę udało, czyli instytucje pozarządowe. Nawet sama ich nazwa stoi w sprzeczności z ich pomysłem. To są instytucje pozarządowe, a więc nie podlegające rządowi. Powołanie rządowego organu, który arbitralnie, według widzimisię rządzących będzie decydował, która organizacja zasługuje na wsparcie, a którą odetniemy od finansowanie i tym samym skażemy na unicestwienie to nic innego, jak zamach na trzeci sektor w naszym kraju. – mówiła Joanna Scheuring-Wielgus. Przypomniała, że instytucje pozarządowe pełnią bardzo ważną rolę w naszym społeczeństwie. Przede wszystkim kształtują postawy obywatelskie osób, które w nich działają i dla których te instytucje działają. – A działania te są najczęściej ufundowane na szlachetnych pobudkach: bezinteresowności, niesieniu pomocy, czynienia naszego otoczenia lepszym do życia. NGO’sy wchodzą do działania tam, gdzie państwo nie daje rady, gdzie pomoc państwa jest niewystarczająca lub nie ma jej wcale. Przejęcie przez rząd PiS kontroli nad finansowaniem organizacji trzeciego sektora spowoduje pozbawienie tej pomocy tysiącom potrzebujących. I pokaże tysiącom aktywistów, że instytucje państwa wcale nie chcą, abyśmy byli obywatelami. Chcą abyśmy byli bezwolnymi baranami. – oświadczyła posłanka Nowoczesnej

– PiS się nie kryje i w uzasadnieniu pisze, że Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  ma wspierać działania zgodne z linią partii – mówiła posłanka Schmidt i dodała, że tą ustawą partia rządząca wywraca do góry nogami idee społeczeństwa obywatelskiego.  – Jest ponad 100 organizacji pozarządowych, które zajmują się tematyką ważną dla lokalnych społeczności, ale niekoniecznie zgodną z obecnie pożądanymi przez PiS trendami. O trendach tych mówi wiele słowo „narodowe” w nazwie organizacji, która miałaby dzielić fundusze.  Są narodowe media, narodowe zmiany akademickie, narodowe służby ochrony,  brakuje tylko stwierdzenia o budowie społeczeństwa obywatelskiego katolickiego – mówiła Joanna Schmidt. I przypomniała, że z tym PiS również sobie poradziło, bo zadaniem powoływanego przez PiS Instytutu ma być także krzewienie wartości chrześcijańskich. – Gdy ta ustawa przejdzie. nie będziemy mogli mówić w Polsce o organizacjach pozarządowych, a o organizacjach rządowych. Ewidentnie PiS chce wesprzeć swoje organizacje, zgodne z linią partii. Instytut będzie dystrybuował środki zgodnie z linią partii,  na to się nie zgadzamy – podsumowała Joanna Schmidt.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE