Kalkulator autorstwa Nowoczesnej obnaża niesprawiedliwość programu 500+

16/03/2018

Nowoczesna stworzyła kalkulator, który pozwala każdej rodzinie obliczyć ile środków finansowych otrzymają w ramach PIS-owskiego programu 500+ i porównać to z kwotą, którą dostaliby, gdyby wszedł w życie program Aktywna Rodzina. Dzięki premierze portalu www.aktywnarodzina.eu wszyscy Polacy mogą poznać prorodzinne propozycje .Nowoczesnej.

Nowoczesna proponuje zamianę zasiłku w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dzieci na ulgę podatkową – 3 tys. złotych rocznie na każde dziecko – to 250 złotych miesięcznie, także gdy rodzice wychowują tylko jedną pociechę. Wsparcie otrzymałyby wszystkie rodziny, które mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, a przynajmniej jedno z rodziców pracuje lub prowadzi własną działalność gospodarczą, także w rolnictwie. Dzięki tym założeniom prawie 90 proc. polskich dzieci otrzymałoby wsparcie – także jedynaków i jedynaczek, przed którymi w znakomitej większości 500+ jest zamknięte. Obecnie z programu 500+ korzysta niespełna 60 procent najmłodszych Polaków.

Program 500+ zachęca do obchodzenia przepisów prawa – próg dochodowy skłania do zaniżenia dochodów i ucieczki w szara strefę . Właśnie dowiedzieliśmy, że Polacy muszą zwrócić Państwu prawie 50 mln złotych. Nasza czytelna i jasna propozycja ulgi na każde dziecko eliminuje zakusy do obchodzenia przepisów prawa. Do tego proponujemy bardzo sprawiedliwe rozwiązanie. Premier Mateusz Morawiecki, czy były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mają po kilkoro dzieci i dzięki temu prawo do korzystania z programu 500 plus, a z trudem wiążący koniec z końcem rodzice jedynaków są odcięci od tego wsparcia – powiedziała Paulina Henning-Kloska, Wiceprzewodnicząca Klubu Poselskiego .Nowoczesna.

Dzięki kalkulatorowi dostępnemu na stronie www.aktywnarodzina.eu każdy może porównać wysokość świadczeń w przypadku obu programów. Wystarczy wpisać dochody rodziców oraz liczbę i wiek dzieci.
Najbardziej skrajne przypadki? Gdy rodzice mają dzieci z dużą różnicą wieku (np. 2 i 16 lat). W tym konkretnym przypadku, w ramach programu 500+ otrzymaliby 12 tys. złotych i po osiągnięciu przez starszego syna pełnoletności straciliby prawo do zasiłku na drugie dziecko (to oznacza 14 lat bez żadnego wsparcia). W przypadku programu Aktywna Rodzina dostaliby aż 54 tysiące złotych, ponieważ nie straciliby prawa do ulgi na drugie młodsze dziecko.

Absurdów programu 500+ jest więcej. Załóżmy, że jest uboga rodzina z dwójką dzieci – otrzymują świadczenie 500+ na każde z dzieci. Matka myśli o powrocie do pracy. Kiedy rodzice przeliczyli koszty dojazdów do pracy, zawożenia dzieci do przedszkola i ryzyko utraty świadczenia na pierwsze dziecko, kobieta zrezygnowała z myśli o karierze. W naszym programie ta rodzina dostanie 6 tys. zł rocznie i nie straci ani złotówki, gdy mama wróci na rynek pracy. To jeden z najważniejszych celów programu – zachęta do aktywności zawodowej. Jako .Nowoczesna chcemy, żeby Polacy nie korzystali wyłącznie z zasiłków. Zmiana zasiłku na ulgę podatkową zachęci rodziców do realizowania własnych planów – powiedział Mateusz Sabat, członek zarządu .Nowoczesna

Wprowadzenie ulgi podatkowej oznacza oszczędności rzędu 7 mld złotych rocznie, które mogą zostać przeznaczone na kolejnych pięć elementów kompleksowego programu Aktywna Rodzina:

• Praca dla rodziców – ułatwienie rodzicom dzieci do 3 roku życia pracy w niepełnym wymiarze godzin, od pierwszego dnia chorobowe kobiet w ciąży opłacane przez państwo, urlop rodzicielski z zachętami do dzielenia się nim przez matkę i ojca,
• Dziecko pod opieką – żłobki i kluby malucha w każdej gminie, wyciąganie niań z szarej strefy, realne zapewnienie miejsc w przedszkolach dla wszystkich 3-latków, obowiązek przedszkolny dla 4-latków,
• Szkoła dla dzieci i rodziców – atrakcyjna oferta szkół od 8:00 do 16:00, racjonalne programy żywienia w szkołach, jednozmianowość w szkołach podstawowych, obowiązek zapewnienia przez szkoły opieki i zajęć kulturalno-sportowych w dni wolne od zajęć dydaktycznych (ferie, przerwy świąteczne i wakacje),
• Zdrowie i bezpieczeństwo – przywrócenie standardów opieki okołoporodowej. szeroki program badań diagnozujących przyczyny niepłodności i działania pomagające je usunąć, publiczne finansowanie zabiegów in vitro, rozszerzenie katalogu bezpłatnych szczepień dla dzieci
• Każde dziecko jest ważne – pomoc dla rodzin ze szczególnymi potrzebami: rodzin niepełnych (lepsze egzekwowanie alimentów), rodzin zastępczych i adopcyjnych (sprawniejsze procedury), rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności.

Polska potrzebuje kompleksowej, skutecznej polityki rodzinnej. Wiemy, jakie są główne problemy polskich rodzin i co sprawia, że wiele młodych Polek i Polaków obawia się decyzji o powiększeniu rodziny. Proponujemy pakiet rozwiązań, które ułatwią rodzicom godzenie pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych, ulgę podatkową na każde dziecko do 18 roku życia, lepszą opiekę zdrowotną nad kobietami w ciąży oraz dziećmi a także sprawny system pomocy społecznej –  powiedziała Kamila Gasiuk-Pihowicz, przewodnicząca Klubu Poselskiego .Nowoczesna

Rodziny, w których rodzice nie mogą podjąć pracy będą wspierane poprzez inne formy pomocy społecznej. Planujemy kompleksową przebudowę systemu socjalnego, tak by pomoc trafiała do naprawdę potrzebujących, przede wszystkim rodzin niepełnych, rodzin z osobami niepełnosprawnymi i takich, które nie są w stanie podjąć pracy ze względu na chorobę lub wiek.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU DOSTĘPNE SĄ W PREZENTACJI
[download id=”13576″]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE