Kamila Gasiuk-Pihowicz o PiSowskich nominatach do KRS

Zaniepokojeni stawiamy pytanie czy ws. tzw. wyborów do KRS mamy do czynienia ze zmową dwóch partii: PiS-u i
Kukiza?

Dlaczego PiS zgłasza 9 kandydatów, a Kukiz tylko 6? Dziwnym trafem to akurat domyka listę 15 kandydatów – czyli tę którą musi zostać przedstawiona do głosowania Sejmowi.

Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz postawiła podczas konferencji także pytanie czy partia Kukiza wstydzi się kogo zgłasza i nie chce ujawnić popieranych 6 kandydatów?

Mimo, że nadal tajemnicą pozostaje kto popiera poszczególnych kandydatów do upartyjnionej KRS, to warto krótko przypomnieć – co wiemy już o poszczególnych osobach.

Oto lista:

1. Dagmara Pawelczyk-Woicka
– koleżanka ze szkoły Zbigniewa Ziobry
– w Ministerstwie Sprawiedliwości pracowała nad łamiącą konstytucję ustawą o sądach
powszechnych
– opinię o jej pracy sporządził prezes sądu powołany przez Ziobrę
– zgłoszona do KRS przez Dariusza Pawłyszcze, dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów
Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości (zgodnie z doniesieniami medialnymi –
jej partnera życiowego)
– 5 razy bezskutecznie starała się o awans do wyższej instancji
– awansowana przez Zbigniewa Ziobrę na prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie
– odwołała z funkcji rzecznika wydziału sądu Waldemara Żurka

2. Dariusz Drajewicz
– 20 razy bezskutecznie starał się o awans do sądu wyższej instancji: 18 razy do Sądu Okręgowego i 2
razy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
– opinię o jego pracy sporządził prezes sądu powołany przez Zbigniewa Ziobrę
– pełnomocnik innego kandydata do nowej KRS Macieja Andrzeja Mitery
– awansowany przez Zbigniewa Ziobrę na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

3. Jarosław Dudzicz
– w listopadzie 2017 powołany przez Ministra Sprawiedliwości na prezesa Sądu Okręgowego w
Gorzowie Wielkopolskim

– w 2018 przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu adwokackiego w Szczecinie
– opinię o jego pracy sporządziła prezes sądu powołana przez Ziobrę
– podczas pracy w sądzie zastrzeżenia budziła terminowość i trafność podejmowanych przez niego
czynności organizacyjnych i koncentracji materiału dowodowego

4. Teresa Kurcyusz-Furmanik
– podpisy pod jej kandydaturą zbierały Kluby „Gazety Polskiej” (pisząc o niej „nasz kandydat do KRS”).
Łącznie zebrano ich 4998
– 4 razy starała się bezskutecznie o awans do Naczelnego Sądu Administracyjnego
– podczas lipcowych protestów w obrone sądów występowała w Telewizji Republika, w której
chwaliła zmiany w sądownictwie, które sprowadzają się do przejęcia partyjnej kontroli nad sądami

5. Maciej Nawacki
– powołany przez Zbigniewa Ziobrę na prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie
– miał umorzone postępowanie dyscyplinarne ze względu na dwa sprzeczne oświadczenia ws. statusu
znajomości z inną sędzią, co miało wpływ na fakt jego wyłączenia się z danej spraw
– opinię o jego pracy sporządził prezes sądu powołany przez Ziobrę
– są wątpliwości, czy ma wymagane ustawą poparcie, gdyż pojawiły się doniesienia, że część
popierających go sędziów wycofało swoje podpisy; Marszałek Sejmu nie chce ich rozwiać, ignorując
wniosek o dostęp do informacji publicznej złożony tydzień temu przez Nowoczesną
– członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w  Olsztynie

6. Rafał Puchalski
– powołany przez Zbigniewa Ziobrę na prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie
– 1 raz negatywnie zaopiniowany do awansu przez Kolegium Sądu Okręgowego w Przemyślu
– były sędzia delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości
– opinię o jego pracy sporządził prezes sądu powołany przez Ziobrę

7. Paweł Styrna
– w 2007 roku – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości
– w 2011 raportowano o niskiej stabilności jego orzecznictwa
– 3 razy chciał przejść do sądu okręgowego i 2 razy do sądu administracyjnego
– w załączonej do zgłoszenia jego kandydatury opinii na jego temat, brak informacji, że ma dużą ilość
uchyleń wyroków, przez którą nie mógł awansować
– opinię o jego pracy sporządził prezes sądu powołany przez Ziobrę

8. Ewa Łąpińska
– przez ponad 20 lat nie awansowała z sądu rejonowego do sądu wyższej instancji
– w 2010 roku wyrzuciła dziennikarza lokalnej gazety z jawnej rozprawy
– jej pełnomocniczką jest córka Mieczysława Potejki, sędziego powołanego przez Ziobrę na
wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie

9. Leszek Mazur
– brat Witolda Mazura, prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, powołanego przez Zbigniewa
Ziobrę w listopadzie 2017
– z doniesień wynika, że jego brak zbierał dla niego podpisy poparcia wśród swoich podwładnych
– opinię o jego pracy sporządził prezes sądu powołany przez Ziobrę