Katarzyna Lubnauer: Nie będziemy przywracać gimnazjów

23/06/2017
Nowoczesna Szkoła

– W edukacji najważniejsza jest stabilizacja, dlatego nie można odkręcić za dwa lata deformy Zalewskiej i przywrócić gimnazjów. Dzieciom i nauczycielom należy się rozwaga i rozsądek polityków. – powiedziała na konferencji prasowej w Sejmie szefowa klubu poselskiego Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

– Za dwa lata w edukacji będzie trzeba budować na zgliszczach, trzeba będzie skierować polską edukację ku przyszłości, odwracając kurs na przeszłość. Dlatego już teraz warto rozmawiać o tym jak to zrobić. Nowoczesna ma na to plan. Mamy wiedzę i determinację, żeby zrobić prawdziwa niestrukturalna zmianę jakościową w polskiej edukacji i oprzeć ja na 4 filarach. – powiedziała Lubnauer.

Filary te, to elastyczność struktury, indywidualnym podejściu do ucznia, praktyczna edukacja i podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela.

Elastyczność struktury to zgoda na danie samorządom możliwości dowolnego dzielić ośmioletniego czas edukacji w szkole podstawowej. – Pozwolimy samorządom tworzyć szkoły z klasami 1-3 lub 1-4 w jednym miasteczku lub wsi. Dzięki temu młodsze dzieci będą mieć szkołę bardzo blisko domu. Pozwoli to też wykorzystać już stojące budynki, a także nauczycieli, którzy utrzymają pracę. A w większych miastach, gminy będą mogły stworzyć szkoły ze starszymi klasami lub klasami 1-8. – wyjaśniła Katarzyna Lubnauer.  Nowoczesna jest też za tym, ze umożliwić tworzenie przy liceach szkoły podstawowej z klasami 7-8. – Na przykład z klasami dwujęzycznymi czy sportowymi. Władza centralne musi wierzyć w mądrość samorządów. Uratujmy to, co w gimnazjach było najlepsze – powiedziała Katarzyna Lubanuer.

Inne propozycje Nowoczesnej w sprawie systemu oświaty to obowiązkowa edukacja przedszkolna dla pięciolatków,  oraz indywidualizm w podejściu do ucznia. Chodzi o rozwijanie indywidualnych talentów ucznia, nie tylko akademickich, ale też muzycznych, sportowych czy plastycznych. Nowoczesna chce, by szkoła była bardziej demokratyczna, by uczeń miał większy wpływ na swoją edukację oraz odejście od sztywnego kanonu lektur ( z wyjątkami). Niezwykle ważna jest też praktyczna edukacja. – Wiedza dla życia, nie tylko do egzaminu. – wyjaśniła Lubnauer. Przez praktyczną edukację Nowoczesna rozumie: naukę języków i programowania , naukę przedmiotów przyrodniczych przez doświadczenie, dużo wiedzy praktycznej w nowoczesnych podstawach programowych, edukację seksualna i interdyscyplinarność. Ważne jest też podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela.  – Samodzielność, dobra edukacja, reforma kształcenia nauczycieli i zmiana karty nauczyciela, najlepsi muszą zarabiać najlepiej, a słabi odchodzić z zawodu. – tłumaczyła Katarzyna Lubnauer.

Według Nowoczesnej celem polskiej edukacji ma być wykształcenie młodego człowieka który jest kreatywny, ciekawy świata, posiada umiejętność wyszukiwania wiedzy, ale i jej weryfikacji, który jest komunikatywny potrafi pracować w grupie, ale potrafi być też samodzielny. I który chce się uczyć całe życie.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE