Konflikt w rządzie ws. UBER – Nowoczesna apeluje do Pani Premier o ukrócenie sporu między Minstrami

23/06/2017

Politycy Nowoczesnej skierowali do Premier Beaty Szydło list, w którym apelują o ukrócenie sporu pomiędzy ministrami rządu PiS w sprawie nowoczesnych usług transportowych. Obecnie obowiązujące przepisy są niesprawiedliwe, a spór świadczy o nieznajomości przez ministra ds. transportu zasad funkcjonowania nowoczesnych usług transportowych.

W rządzie trwa wewnętrzny konflikt pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a Ministerstwem Rozwoju. Przedmiotem tego konfliktu jest sposób funkcjonowania nowoczesnych usług transportowych bazujących na platformach internetowych – typu Uber. Według polityków Nowoczesnej spór pomiędzy ministrami wynika z całkowitego niezrozumienia nowoczesnego sposobu świadczenia usług transportowych przez ministra odpowiedzialnego za transport, ministra Andrzeja Adamczyka.

Poseł Nowoczesnej Paweł Pudłowski przypomniał, że Nowoczesna przygotowała i złożyła w Sejmie projekt projektu ustawy umożliwiającej legalne działanie takich usług transportowych jak te świadczone przez Ubera. – Uważamy że obecnie PiS toleruje bezprawie i niesprawiedliwość działające na rynku usług transportowych – mówił w Sejmie poseł Pudłowski. – Dlatego złożyliśmy projekt ustawy , którego powstanie poprzedzone było półrocznymi konsultacjami z ekspertami i środowiskami zawodowymi zainteresowanymi tym obszarem działalności biznesowej w tym taksówkarze ich związki zawodowe i nowi przewoźnicy jak Uber, Taxify.

Według Mateusza Sabata, szefa Zespołu Ekspertów Nowoczesnej, w ramach konfliktu w rządzie, bardzo niepokojące są wypowiedzi Ministra Infrastruktury, który chce objąć nowe platformy takimi samymi regulacjami jak tradycyjne taksówki. – Taka podejście oznacza koniec działalności nowych przedsiębiorstw i świadczy bądź o całkowitym niezrozumieniu przez ministra Adamczyka, jak działają nowoczesne usługi transportowe bądź o uleganiu przez ministra lobby taksówkarzy – mówił Sabat.

– Jesteśmy przeciwni przaśnemu stylowi uprawiania polityków PiS – mówił poseł Mirosław Suchoń. – Przaśność polega na tym, że PiS jest w stanie zajmować się tylko tym, co sam wymyśli, nie bierze natomiast pod uwagę dyskusji publicznej oraz oczekiwań ludzi. Czas zakończyć spory i wziąć się do roboty. Poseł Suchoń przypomniał, że z nowych usług transportowych w Polsce korzysta już ponad milion klientów.

[download id=”12060″]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE