Kolejne wątki afery billboardowej – Nowoczesna zawiadamia CBA

W aferze billboardowej, największej w ostatnich latach aferze związanej z wydawaniem pieniędzy publicznych, wciąż pojawiają się nowe wątki. Dlatego Nowoczesna składa do CBA zawiadomienie o złamaniu prawa. – Jak wynika z KRS, spółka Solvere dokonała wpisu rejestracji w maju 2017, zgłaszając do zarządu spółki osoby, które równocześnie były zatrudnione w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, z mocy prawa członkowie zarządu nie mogli zostać powołani – mówił w sejmie Poseł Adam Szłapka. – Konsekwencją tego jest nieważność podpisania umowy o założeniu spółki, a następnie podpisanie umowy o współpracy między Polską Fundacją Narodową a spółka Solvere.

„Nie należy mieć wątpliwości, że Piotr Matczuk i Anna Plakwicz działali z pobudek finansowych. Z wywiadu udzielonego przez jednego z członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej wiadomo, że kampania „Sprawiedliwe sądy” kosztowała nawet 19 mln zł, a z informacji prasowych wynika, że spółka Solvere zarobiła na niej nawet kilkaset tysięcy złotych. (…) W związku z powyższym nie ulega wątpliwości, że ochrona majątku publicznego wymaga szczegółowego zbadania powiązań Premier Beaty Szydło ze spółką Solvere celem zweryfikowania jej roli w tworzeniu, działalności i finansowaniu spółki.” – napisał w zawiadomieniu do CBA poseł Nowoczesnej.