Komentarz posłów .N do nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz działań ministra Szyszki

Samorząd, to ostatni obszar, którego PiS nie może przejąć, choć trzeba przyznać, że bardzo się stara. Dzisiaj PiS podejmuje kolejną próbę zwiększenia wpływu na działania samorządu, wprowadzając zmiany do ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.

Trzeba wyraźnie stwierdzić, że nadmierne zadłużanie się – o czym mówi PiS – nie jest obecnie największym problemem samorządów. Od 2010 samorządy mają coraz lepsze wyniki finansowe, a w latach 2015 i 2016 osiągnęły nadwyżkę budżetową.  Dzięki temu minister finansów mógł się pochwalić łącznym deficytem w sektorze finansów publicznych i samorządowych na poziomie 2,4%. Według posła Marka Sowy, członka prezydium Klubu Poselskiego Nowoczesna,  prawdziwymi powodem wprowadzenia przez PiS zmian w tej ustawie jest chęć wpływania na funkcjonowanie samorządów. Stanie się to poprzez proponowane w ustawie zapisy m.in. o sposobie wyboru prezesów RIO, możliwość dowolnych zmian na tym stanowisku, podporządkowanie administracji regionalnych izb obrachunkowych administracji rządowej. Ta ustawa jest kolejnym kamieniem milowym na drodze do obsadzenia stanowisk przez partyjnych kolegów w niezależnych organach kontroli.

To nie jest sposób na poprawę efektywności działania samorządów terytorialnych – mówił na konferencji (6.04) poseł Sowa. – PiS po raz kolejny pokazuje, że skoro nie może wygrać wyborów w samorządach terytorialnych to innymi drogami próbuje innymi drogami próbuje utrudniać życie samorządowcom.

Natomiast o działaniach Ministra Ochrony Środowiska Jana Szyszko mówiła na konferencji  posłanka Ewa Lieder:  – Topór PiS i Lex Szyszko sprawiły, że z krajobrazu Polski na zawsze zniknęły setki tysięcy drzew, wśród nich również starodrzewy i wieloletnie dęby. Przetrwały wojny, przetrwały PRL, nie przetrwały rządów PiS.

Posłanka zwróciła również uwagę na decyzję ministra Szyszki o dofinansowaniu organizacji pozarządowych, w których działają znajomi i rodzina ministra. – Połowa budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6 milionów złotych poszło na dofinansowanie stowarzyszenia Niezależne Media, którym działa Tomasz Sakiewicz i Katarzyna Szyszko-Podgórska – mówiła Lieder. – Organizacja ta nie ma żadnego doświadczenia w działalności na rzecz ochrony środowiska, a zadania proekologiczne wpisała do własnego Statutu tuż przez złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Posłowie Nowoczesnej przyłączyli się do apelu mieszkańców Puszczy Białowieskiej o niezamykanie terenu Puszczy dla zwiedzających. – Obawiamy się, że decyzja ta ma na celu ukrycie, że w dalszym ciągu trwa tam wycinka drzew lub pan minister prowadzi tam prywatne polowania na żubry – ostrzegała poseł Lieder.