Komunikat o zawieszeniu w prawach członków

Przewodniczący Nowoczesnej na podstawie statutu partii podjął decyzje o zawieszeniu: Grzegorza Furgo, Joanny Augustynowskiej i Marty Golbik w prawach członków Nowoczesnej, ze względu na ich działanie na szkodę Nowoczesnej.

 Nowoczesna powstała w kontrze do duopolu na polskiej sceny politycznej, jest partią wspólnych wartości i idei, a nie zależności, partyjnych układów i interesów.

Nowoczesna zawsze była otwarta na osoby, które akceptują jej wizje rozwoju kraju, dlatego przyjęliśmy do naszego klubu trzech posłów, którzy kandydowali z innych list, była to decyzja przemyślana i dotyczyła osób, które w pełni utożsamiały sie z naszym projektem.