Komunikat Nowoczesnej z 26 stycznia 2017

  1. Mając na uwadze ryzyko przyspieszonych wyborów samorządowych Nowoczesna zdecydowała o rozdzieleniu funkcji w  zarządzie partii  i w klubie poselskim.
  2. Prezydium Klubu skupi sie na funkcjonowaniu Nowoczesnej w Sejmie, a Zarząd na strategii w wyborach samorządowych, rozwoju struktur i działaniach ogólnopolskich. Wszyscy członkowie dotychczasowego prezydium poza Przewodniczącym Ryszardem Petru  i Wicemarszałek Sejmu Barbarą Dolniak podali się do dymisji. Zarządzono nowe wybory do Prezydium Klubu..
  3. W skład nowego Prezydium dodatkowo zostali wybrani:

Katarzyna Lubnauer

Monika Rosa

Mirosław Suchoń

Paulina Hennig – Kloska

Marek Sowa

Kamila Gasiuk – Pihowicz

Zbigniew Gryglas

  1. Rzecznikiem Nowoczesnej została Katarzyna Lubnauer.