Konsultacje społeczne – Przedsiębiorczość kobiet. Szanse, perspektywy, bariery

17/11/2016

17 listopada w Sejmie odbyły się konsultacje społeczne organizowane przez Klub Poselski Nowoczesna. Na konferencji prasowej poprzedzającej konsultacje dot. przedsiębiorczości kobiet, posłanka Joanna Schmidt powiedziała: Od początku bardzo mocna akcentujemy przedsiębiorczość. Już w kampanii rozmawialiśmy z młodymi osobami, które myślą o założeniu firmy. We wrześniowym programie wyraźnie wskazaliśmy elementy, które powinny być poprawione aby przedsiębiorcy mogli podejmować działalność. Dziś koncentrujemy się na aktywności ekonomicznej kobiet.

Aktywność ekonomiczna kobiet w Polsce jest niższa niż w Europie (25.miejsce) (59% w PL vs. 64,5% w UE). Aktywność ekonomiczna kobiet w Polsce jest niższa od mężczyzn – różnice są szczególnie duże w okresach opieki nad dziećmi (do 35 r. życia – o ok. 20-25% i po 50 r. życia – do 60%). Rośnie liczba kobiet mających wyższe wykształcenie, ale napotykających wiele barier w dostępie do miejsc pracy. Bezrobocie wśród kobiet jest większe niż wśród mężczyzn. Drogą do niezależności finansowej i zwiększenia dochodów jest działalność gospodarcza lub samozatrudnienie. Polska jest wśród liderów w Europie (7. pozycja w UE) pod względem samozatrudnionych kobiet: PL – ok. 35%, UE 27 – 30% jak i kobiet wśród pracodawców PL – 29%,  UE 25 – 24,7% (4. pozycja w UE).

Więszkość badań potwierdza, że kobiety są równie przedsiębiorcze co mężczyźni i ich przedsiębiorczość w równym stopniu przyczynia się do rozwoju gospodarczego. Czynnikiem pogarszającym pozycję kobiety prowadzącej firmę względem mężczyzny jest obciążenie obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci, szczególnie małych. Kobiet jest statystycznie mniej niż mężczyzn jako samozatrudnionych (35% vs 65%) i jako pracodawców (30% vs 70%). Podstawowym problemem, w świetle badań, jest pogodzenie działalności przedsiębiorczej i macierzyństwa. Barierą hamującą aktywność przedsiębiorczą kobiet są rozwiązania w zakresie urlopów wychowawczych, macierzyńskich, opiekuńczych i chorobowych. Kobiety w świetle badań również częściej niż mężczyźni podejmowały działalność gospodarczą z braku innej sensownej alternatywy, a nie z chęci wykorzystania szansy (czynnik wypychania).*

Konsultacje partii Nowoczesna są poświęcone były ocenie sytuacji i możliwościom zwiększenia przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia, niezbędne staje się promowanie i ułatwianie przedsiębiorczości kobiet oraz zwiększanie ich udziału wśród właścicieli firm.

W Polsce istnieje potencjał rozwoju przedsiębiorczości kobiet – prawie dwie trzecie (63%) kobiet pracujących najemnie oraz co druga (51%) bezrobotna i nieaktywna zawodowo bierze pod uwagę założenie własnej firmy w ciągu najbliższych 5 lat.

Konsultacje są prowadzone z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji kobiecych, firm, organizacji skupiających przedsiębiorców, środowiska przedstawicieli instytucji naukowych, rozwojowych i badawczych oraz instytucji finansujących rozwój kobiecej przedsiębiorczości. Swój udział w w konsultacjach w dniu 17 listopada 2017r. zapowiedziały takie organizacje jak: Lewiatan, Kongres Kobiet, Międzynarodowe Forum Kobiet, Samozatrudnieni, Znane Ekspertki, Perspektywy, Dziewczyny na Politechniki, Fundacja Inicjatyw Społecznych.

W konsultacjach wezmą udział przedstawiciele Klubu Poselskiego i władz Nowoczesnej, m.in. posłanki Joanna Schmidt i Elżbieta Stępień, członek zarządu Nowoczesnej Paweł Rabiej oraz koordynator krajowy sieci eksperckiej Nowoczesnej #LepszaPolska ds. Rozwoju Potencjału Kobiet Magdalena Rutkowska.

*Dane pochodzą z opracowania „Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, PARP 2011.

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE