Nowe prezydium Zarządu Nowoczesnej

Na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu partii zostało wybrane nowe prezydium w składzie:
Katarzyna Lubnauer – przewodnicząca partii
Kamila Gasiuk-Pihowicz – wiceprzewodnicząca partii
Jerzy Meysztowicz – wiceprzewodniczący partii
Witold Zembaczyński – wiceprzewodniczący partii
Tadeusz Grabarek – wiceprzewodniczący partii
Adam Szłapka – sekretarz generalny partii
Mirosław Pampuch – skarbnik