Nowoczesna chce ułatwić Polakom ściganie hejtu i mowy nienawiści w internecie.

19/06/2017

– Fake news, pomówienie czy internetowa plotka mogą zniszczyć życie czy biznes. Nowoczesna proponuje zmiany w prawie, które pozwolą skutecznie ścigać autorów fałszywych informacji zalewających sieć. Nie może być tak, że osoba rozpowszechniająca kłamstwa ukrywa się po drugiej stronie komputera i jest bezkarna. Obywatel musi dostać instrumenty, by  móc walczyć o swoje dobre imię – powiedziała na konferencji prasowej w Sejmie posłanka Joanna Scheuring-Wielgus prezentując propozycję Nowoczesnej w Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz w Prawie Telekomunikacyjnym. Wprowadzamy instytucję tzw. „ślepego pozwu”. – dodał mecenas Marcin Oźminkowski, autor proponowanych przez Nowoczesną zmian. Projekt zostanie złożony do laski marszałkowskiej we wtorek, 20 czerwca.

 Każda ofiara hejtu internetowego ma możliwość wniesienia powództwa o naruszenie dóbr osobistych, ale musi podać dane osoby, która dopuściła się domniemanego przestępstwa. A często nie zna on tych danych, bo wszystko odbyło się w wirtualnym świecie. Gdyby dziś obywatel chciał pozyskać dane pozwanego to droga przez mękę. Obecna procedura nie zapewnia obywatelom możliwości wniesienia takiego pozwu.  Dlatego wprowadzamy instytucję tzw. „ślepego pozwu”.– wyjaśniał mecenas Oźminkowski. To znaczy, że uchwalenie zmian proponowanych przez Nowoczesną przerzuci ciężar związany z ustaleniem danych winnego z ofiary pomówienia na sąd. –  W ramach wstępnej kontroli pozwu sąd wyręczy proszkowanego obywatela i pozyska dane personalne pozwanego. Ta droga nie będzie dla wszystkich, nie wszędzie będzie uzasadniona. Ma to dotyczyć tylko przypadku gdy jedna osoba jest ofiarą, a inna sprawcą. Wyłączamy spod tej możliwości osoby, które czerpią „satysfakcję” z obrzucania się oblegami w świecie wirtualnym – powiedział autor projektu.

„Celem ustawy jest wzmocnienie ochrony prawnej obywateli w zakresie ochrony dóbr osobistych, a w szczególności ułatwienie obywatelom dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej w przypadkach naruszeń dóbr osobistych, do których dochodzi za pośrednictwem internetu. Celem ustawy jest także przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku obecności w przestrzeni internetowej wypowiedzi, które mają charakter zniesławiający lub znieważający. Problem ten jest obecny we wszystkich dziedzinach życia i dotyczy nie tylko osób publicznych, lecz może dotknąć każdego obywatela. Skala powyższego zjawiska jest bardzo duża, czemu sprzyja poczucie anonimowości osób dopuszczających się takich naruszeń oraz brak efektywnych instrumentów gwarantujących pokrzywdzonym ochronę prawną. Zarazem dolegliwość takich wypowiedzi dla osób pokrzywdzonych jest bardzo duża, bowiem z zasady wypowiedzi zamieszczane przez użytkowników w przestrzeni internetowej mają charakter publiczny, są bardzo trwałe i trudne do usunięcia. W tym zakresie ustawa dostosowuje przepisy procedury cywilnej do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej.” – czytamy w uzasadnieniu projektu. „Przyjęcie niniejszego projektu ustawy spowoduje korzystne skutki społeczne i prawne w postaci poprawy systemu ochrony dóbr osobistych obywateli. Osoby poszukujące ochrony swoich dóbr osobistych w procesie cywilnym uzyskają możliwość profesjonalnego wsparcia ze strony organizacji pozarządowych, które będą mogły wytaczać w takich sprawach powództwa na rzecz obywateli oraz przyłączać się do prowadzonych już postępowań. Profesjonalna pomoc ze strony organizacji pozarządowych, które w zakresie swoich zadań statutowych będą świadczyły pomoc obywatelom w dochodzeniu roszczeń z zakresu ochrony dóbr osobistych, zachęci obywateli do dochodzenia ich praw przed sądem. Z kolei wprowadzenie instytucji tzw. „ślepego pozwu” stworzy realną możliwość dochodzenia w procesie cywilnym roszczeń przeciwko osobom, które – korzystając z poczucia anonimowości – dopuszczają się naruszeń dóbr osobistych za pośrednictwem internetu.” – piszą w uzasadnieniu wnioskodawcy.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE