Nowoczesna chce waluty euro w Polsce. 18 kwietnia debata sejmowa

Od początku Nowoczesna mówiła, że Polska jak najszybciej powinna się znaleźć w strefie euro. Takie założenie jest również w programie .N #LepszaPolska z września 2016 r.. Ugrupowanie planuje na 18 kwietnia debatę sejmową w sprawie przyjęcia przez Polskę waluty euro.

Już od roku decyzja marszałka Kuchcińskiego, dotyczącą uchwały w sprawie strategii integracji Polski ze strefą euro, niestety jest w zamrażarce. Nowoczesna podejmuje działania, które pozwolą na dotarcie do miast, gmin z efektami opisanymi w raporcie „Co dalej z euro?” w sposób zrozumiały dla przeciętnego obywatela.

– Dla Polski obecność w strefie euro jest jak obecność w UE, jest to wybór cywilizacyjny i oczywisty
 i nie ma UE bez zasad a praworządność jest jedną z nich, w dodatku fundamentalną. – oświadczył we wtorek szef Parlamentarnego Zespołu ds. Przyszłości Unii Europejskiej Adam Szłapka.

Według danych Ministerstwa Finansów na marzec 2016r. oraz danych ECB z czerwca 2016 Polska spełniała wszystkie kryteria konwergencji, za wyjątkiem walutowego. Ryzykiem jest jednak to, że nie uda się spełnić kryterium dotyczącego deficytu budżetowego. Pewne jest już dziś, że po Brexicie integracja unijna będzie szybsza w strefie euro a pozostałe kraje mogą być zmarginalizowane w unijnej polityce. Mówi się np. o  osobnym budżecie strefy euro. Istotny jest fakt, że euro ustabilizuje polską gospodarkę. Obecnie każdy problem w UE, ale nawet w strefie euro, powoduje silne osłabienie złotego. Kurs euro do innych walut (USD, CHF) jest bardziej stabilny. o Brak ryzyka kursowego zwiększy wymianę handlową z Polską oraz napływ inwestycji zagranicznych. Do argumentów za przyjęciem wspólnej waluty zjednoczonej Europy należy również ten: mniejsze wahania kursu to też dobra wiadomość dla zadłużonych w walutach obcych (czyli również naszych finansów publicznych).

Niewątpliwie na pytanie, co dalej z walutą euro w Polsce trudno jest odpowiedzieć, bo  wciąż potrzeba debaty o członkostwie naszego kraju w unii walutowej. Przypomnijmy, że stanowisko Nowoczesnej w tej sprawie jest jasne: Polska powinna jak najszybciej przyjąć wspólną walutę.

Tematyką środowego spotkania Zespołu ds. przyszłości UE, tematem była dyskusja o przyszłości strefy euro
na kanwie raportu przygotowanego przez fundację R. Schumana pt. „Co dalej z euro?”. Paulina Hennig-Kloska rzeczniczka Nowoczesnej powiedziała, że ten raport zawiera szereg argumentów, dla których warto rozmawiać o wejściu do strefy euro, – Kluczowe jest, by dotrzeć z tymi argumentami do szerszej opinii publicznej, wciągnąć w tę dyskusję media i obywateli młodszych w szkołach i starszych w uniwersytetach III wieku. – wymieniła posłanka.

Uważam, że należy przeprowadzić gruntowną debatę nt. członkostwa Polski w strefie euro, zamienić niskiego lotu argumenty natury emocjonalnej na rzetelną wiedzę dla obywateli
 – stwierdził J. Meysztowicz wiceprzewodniczący Nowoczesnej i szef sejmowej komisji gospodarki  – Wystąpiłem do marszałka o powołanie stałej podkomisji ds. związanych z efektem wejścia do strefy euro, niestety decyzji do dziś nie ma. – dodał.