Nowoczesna protestuje przeciw przyjęciu ślubowania i wyborowi nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego

28/04/2016

Wybór sędziego Jędrzejewskiego budzi liczne wątpliwości prawne. Nowoczesna wzywa Prezydenta Andrzeja Dudę do tego, aby przyjął ślubowanie od trzech sędziów, co do wyboru których nie ma żadnych wątpliwości prawnych, a o których prawidłowości wyboru wypowiedział się już Trybunał Konstytucyjny w ostatecznym wyroku, który zapadł w grudniu 2015 r..

Przyjęcie ślubowania i wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego na długie miesiące odsunie w czasie możliwość zakończenia sporu z Trybunałem – powiedziała posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. Prezydent – przyjmując ślubowanie od wybranego w kwietniu sędziego – brnie w chaos i łamie zasady państwa prawa. Nowoczesna stoi na stanowisku, że jest to sytuacja nieakceptowalna.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE