Nowoczesna protestuje przeciw przyjęciu ślubowania i wyborowi nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Wybór sędziego Jędrzejewskiego budzi liczne wątpliwości prawne. Nowoczesna wzywa Prezydenta Andrzeja Dudę do tego, aby przyjął ślubowanie od trzech sędziów, co do wyboru których nie ma żadnych wątpliwości prawnych, a o których prawidłowości wyboru wypowiedział się już Trybunał Konstytucyjny w ostatecznym wyroku, który zapadł w grudniu 2015 r..

Przyjęcie ślubowania i wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego na długie miesiące odsunie w czasie możliwość zakończenia sporu z Trybunałem – powiedziała posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. Prezydent – przyjmując ślubowanie od wybranego w kwietniu sędziego – brnie w chaos i łamie zasady państwa prawa. Nowoczesna stoi na stanowisku, że jest to sytuacja nieakceptowalna.