.Nowoczesna – tu zaczyna się lepsza przyszłość. Rozmawiamy o programie Nowoczesnej [zdjęcia]

Nowoczesna zakończyła prace nad wyjściowym dokumentem programowym – ramową wizją Polski po PO-PiS-ie. Dzisiejsze spotkania w Poznaniu, Rzeszowie i Krakowie pod hasłem „.Nowoczesna – tu zaczyna się lepsza przyszłość” rozpoczęły cykl spotkań prezentujących program w całej Polsce.

Wyjściowy dokument programowy zawiera wartości, jakimi się kierujemy oraz wizję proponowanych zmian po PO-PiS-ie. Program powstawał przez kilka ostatnich miesięcy, m.in. podczas cyklu konsultacji w Sejmie i w regionach, a także konsultacji eksperckich.

Obecnie Nowoczesna rozpoczyna ogólnokrajowe rozmowy wokół stworzonego programu. Przebiegają one pod hasłem „.Nowoczesna – tu zaczyna się lepsza przyszłość”. Rozpoczęły je spotkania i rozmowy z udziałem posłów i kierownictwa partii w trzech miastach: Rzeszowie, Poznaniu i Krakowie. Będą one okazją do zaprezentowania sympatykom partii i obywatelom programu Nowoczesnej i potrwają do jesieni.

Program trafi również jako dokument do zaopiniowania do kilkudziesięciu najważniejszych w kraju organizacji reprezentujących pracowników i pracodawców, organizacji społecznych i pozarządowych, a także ekspertów w poszczególnych obszarach. Punkty programu będą także dyskutowane w ramach stworzonej przez Nowoczesną sieci eksperckiej „Lepsza Polska”. 1 lipca 2016 r. odbędzie się ogólnopolski zjazd koordynatorów i ekspertów sieci.

Od kilku miesięcy mamy do czynienia z notorycznym psuciem państwa, językiem prowokacji, agresją i festiwalem obietnic, na które nie ma pieniędzy. Dlatego musimy być aktywni i pokazać, że polska polityka może być inna. To czas na pobudzenie społeczeństwa obywatelskiego i walkę o lepszą Polskę i lepszą przyszłość – powiedział lider Nowoczesnej Ryszard Petru podczas spotkania w Poznaniu.


KRAKÓW

Kraków był pierwszym z miast, w którym zainaugurowano rozmowy na temat tez programowych Nowoczesnej. W spotkaniu z członkami i sympatykami partii Ryszarda Petru wzięli udział posłowie: Monika Rosa, Joanna Scheuring-Wielgus, Ewa Lieder, Paweł Kobyliński i Jerzy Meysztowicz.

Chcemy, by Nowoczesna była dla każdego – rozpoczął swoje wystąpienie Jerzy Meysztowicz. – Aby proponowany przez nas program został przełożony na konkretne rozwiązania.

Posłowie obecni w Krakowie skupili się na omówieniu rozwiązań programowych Nowoczesnej w trzech kluczowych obszarach: partycypacja społeczna i ruchy miejskie, gospodarka i rozwój, energetyka i zielona energia.

W kwestiach gospodarczych najważniejsze założenie Nowoczesnej, które przedstawił Jerzy Meysztowicz jest istotne szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. – Stoimy na stanowisku, że Platforma Obywatelska pozwalała przedsiębiorcom działać, PiS im to utrudnia, natomiast Nowoczesna chce małym i średnim przedsiębiorcom pomóc – powiedział Jerzy Meysztowicz.

Dlatego Nowoczesna przygotowała pakiet ustaw gospodarczych, które mają wspomóc polską przedsiębiorczość. Poseł Paweł Kobyliński, który jest współautorem projektów wspomniał m.in. o propozycji wprowadzenia 15% stawki podatku PIT, wsparciu dla firm rodzinnych czy o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych np. zmianie okresu przedawnienia, jeśli chodzi o zaległości wobec ZUS do max. 8 lat.

Ewa Lieder zwróciła uwagę na konieczność wspierania postaw obywatelskich i większego zaangażowania w sprawy lokalne. Jako przykład podała budżet obywatelski, który jej zdaniem jest właśnie taką szkołą obywatelska – w te n sposób tworzy się wspólnotę miejską. – Jako Nowoczesna chcemy zwiększyć wpływ mieszkańców na swoja przestrzeń, swoje miejsce – podkreśliła posłanka.

O polityce energetycznej, naszej obecności i pozycji w Unii Europejskiej a także o odbudowie zaufania państwa do obywateli i obywateli do państwa mówiła z kolei posłanka Monika Rosa. – Bez zaufania państwo nie będzie działać. Zaufanie, odpowiedzialność i solidarność – to są podstawy naszego programu – podsumowała spotkanie Monika Rosa.


POZNAŃ

W Poznaniu spotkanie, w którym wzięło udział kilkaset osób, koncentrowało się wokół warsztatów, w ramach których wypracowano mapę potrzeb dla Polski, regionu i Poznania. Posłanka Joanna Schmidt w trakcie spotkania mówiła o potrzebie zmian w edukacji. – Rok temu nie spodziewaliśmy się, że walka o rząd dusz, obejmie i edukacyjną sferę naszego życia. Tu lokalnie, tu w Poznaniu, widzimy wyraźnie, jak nieprzemyślane, centralnie sterowane decyzje mają wpływ na naszą codzienność – wyliczała.

Poseł Adam Szłapka w rozmowie z mieszkańcami regionu podkreślał, że Nowoczesna w swoim programie będzie stawiać na silną współpracę z Europą. – Dwa miesiące temu, tu w Poznaniu, na placu Wolności spotkaliśmy się, by rozmawiać o nowoczesnym patriotyzmie. My chcemy Polski bogatej, bezpiecznej, w Europie wspólnych wartości. Chcemy, by polityka zagraniczna koncentrowała się na wzajemnym szacunku i budowaniu poważnych relacji z naszymi partnerami i sojusznikami. Naszym zadaniem jest przywrócić Polsce mądrą politykę zagraniczną i europejską – mówił Adam Szłapka, sekretarz generalny partii Nowoczesna.

Poseł Marek Ruciński podkreślał z kolei potrzebę zmian w systemie ochrony zdrowia i zwracał uwagę na konieczność aktywizacji seniorów. – Z ogromną determinacją walczyliśmy o ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, bo wiemy, jak bardzo te przepisy są nam potrzebne. Nie godzimy się też na dekomercjalizację szpitali – w myśl ustawy proponowanej przez posła Latosa – bo ona uderzy nie tylko w pacjentów, ale także w samorządy lokalne – powiedział poseł Marek Ruciński.

Posłanka Paulina Hennig-Kloska z Gniezna w swoim wystąpieniu mówiła o konieczności realizowania mądrej polityki finansowej i gospodarczej. – Rządy Prawa i Sprawiedliwości ograniczają się do powiększania deficytu budżetowego. Program 500+, program tanich mieszkań to realizacja obietnic wyborczych, które absolutnie nie mają wskazanych stabilnych źródeł finansowania – wymieniała. – Wierzymy jednak, że wkrótce przyjdzie czas na zmiany, a Polską rządzić będą ludzie, którym na sercu leży dobre prawo – dodała.

 

RZESZÓW

W spotkaniu z mieszkańcami podkarpacia w Rzeszowie uczestniczyły władze i posłowie Nowoczesnej: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosław Nowak, Marta Golbik, Radosław Lubczyk, Grzegorz Furgo, Adam Cyrański, Mirosław Pampuch oraz Daniel Salabura. Podczas spotkania można było wziąć udział w pięciu panelach dyskusyjnych prowadzonych przez liderów Nowoczesnej:

1. Ład konstytucyjny a bezpieczeństwo polskich rodzin. Dlaczego trójpodział władzy i sprawnie działający Trybunał Konstytucyjny są ważne?
2. Uwolnić potencjał polskich kobiet. Co przeszkadza kobietom w realizowaniu siebie we wszystkich rolach życiowych i zawodowych?
3. Nowoczesny patriotyzm. Jak kochać swoją ojczyznę bez szaleństwa i zdrady.
4. Obiektywne, bezstronne i rzetelne media. Co musimy zrobić, by ufać telewizji publicznej.
5. Nowoczesna gospodarka. Rozwiązania, na które czeka polska gospodarka i przedsiębiorcy.

Gospodarze spotkania podkreślili, że nie chcą tylko mówić do ludzi, tak jak do tej pory robiły to inne partie, ale przede wszystkim chcą słuchać i rozmawiać. Z każdym posłem uczestniczącym w wydarzeniu można było porozmawiać, zadać mu pytanie, zgłosić swoją sprawę. Podczas spotkania przedstawione i omówione zostały podstawy opracowanego w ostatnich miesiącach programu ugrupowania. Jest on rozbudowaniem przedstawionej w kampanii wyborczej wizji zmian i zbudowania polski dobrobytu dla każdego.