Nowoczesna w Roku Praw Kobiet z inicjatywami na stulecie przyznania Polkom praw wyborczych

05/02/2018

Na wniosek Nowoczesnej rok 2018 został ustanowiony Rokiem Praw Kobiet. To również stulecie przyznania Polkom praw wyborczych. Z tej okazji Nowoczesna przygotowała liczne inicjatywy, których celem jest tworzenie lepszego prawa, wzrost świadomości problemów dotyczących braku równouprawnienia i zachęcenie kobiet do kandydowania w wyborach.

W tym roku nie będziemy przecinać wstęg z okazji rocznicy nadania praw wyborczych kobietom. Będziemy rozmawiać o odważnych, mądrych kobietach zmieniających świat – o tych z historii i tych teraźniejszych bohaterkach, ale przede wszystkim o prawach każdej z nas i o naszej codzienności – mówiła w poniedziałek posłanka Nowoczesnej Monika Rosa. Wraz z posłankami .N Joanną Scheuring-Wielgus i Ewą Lieder oraz ekspertkami Sieci Eksperckiej Lepsza Polska Magdaleną Rutkowską i Aliną Bednarz zwróciły uwagę, że kobiety w Polsce wciąż muszą upominać się o swoje prawa i równe traktowanie

Nowoczesna w 2018 roku i z okazji Roku Praw Kobiet zapowiada serię tematycznych debat w całym kraju, nowe projekty ustaw oraz interpelacje poselskie. – Chcemy analizować i diagnozować problemy zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnych społeczności analizować polityki i działania realizowane pod względem równości na danym terenie. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu złożymy projekt ustawy przeciwdziałający przemocy ekonomicznej. – mówiła posłanka M. Rosa.

– Przedłożony projekt ustawy zmierza w swoim założeniu do ograniczenia zjawiska przemocy ekonomicznej poprzez wprowadzenie szeregu przepisów nowelizujących obecne prawo tak, by możliwa była penalizacja patologicznych przejawów relacji opartej na przemocy ekonomicznej pomiędzy osobami najbliższymi. – kontynuowała Rosa

Projekt ustawy o przemocy ekonomicznej zakłada m.in. nowelizację kodeksu karnego w postaci wprowadzenia do porządku prawnego definicji przemocy ekonomicznej oraz sankcjonowania znamion tego przestępstwa.

Jak wynika z raportu Instytutu Spraw Publicznych ten rodzaj przemocy jest najrzadziej przedmiotem badań czy dyskusji publicznej, choć zjawisko to nie tylko występuje, ale jest dosyć rozpowszechnione. Z badań przeprowadzonych w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej (2011-2012) wynika, że 12% kobiet w wieku 18-74 lat doświadczyło przemocy ekonomicznej, a sytuacja Polek mieści się dokładnie na poziomie średniej unijnej. – można przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy.

Alina Bednarz, przedsiębiorczyni, trenerka biznesu i ekspertka SELP zapowiedziała, że tam, gdzie będzie na to szansa w jednostkach samorządu w całej Polsce powołane zostaną również rady kobiet, które zajmą się problemami kobiet w danym mieście czy gminie.

Joanna Scheuring-Wielgus poinformowała natomiast, że już ruszyła seria spotkań w miastach w całym kraju na temat praw kobiet i ich ochrony, np. przed mową nienawiści, dyskryminacją – Jesteśmy po spotkaniu z cyklu „Nowoczesna Kobieta” w Nowej Soli, niebawem kolejne w Piotrkowie Trybunalskim.

Celem wszystkich tych działań jest to budowanie społecznego poparcia na rzecz zmiany w prawie i przeciwdziałania stereotypom – a do tego potrzeba lepszych procedur, wzrostu świadomości i wrażliwości kobiet tak, by wiedziały, gdzie szukać pomocy i jak reagować oraz dla mężczyzn, którzy powinni większą uwagę zwracać na problemy równouprawnienia. Potrzeba lepszej edukacji, ale też konieczne jest zaangażowanie kobiet, np. poprzez kandydowanie w wyborach.

Ewa Lieder przypomniała, że Nowoczesna złożyła projekt ustawy o łatwiejszej dostępności do funduszu alimentacyjnego – Państwo powinno wspierać swoich obywateli i obywatelki w trudnej sytuacji życiowej, bo alimenty to nie prezenty – przyznała posłanka, odwołując się do nazwy stowarzyszenia działającego na rzecz zmiana nastawienia i postrzegania problemu niealimentacji dzieci przez polskie społeczeństwo

 

 

 

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE