Nowoczesna w Roku Praw Kobiet z inicjatywami na stulecie przyznania Polkom praw wyborczych

Na wniosek Nowoczesnej rok 2018 został ustanowiony Rokiem Praw Kobiet. To również stulecie przyznania Polkom praw wyborczych. Z tej okazji Nowoczesna przygotowała liczne inicjatywy, których celem jest tworzenie lepszego prawa, wzrost świadomości problemów dotyczących braku równouprawnienia i zachęcenie kobiet do kandydowania w wyborach.

W tym roku nie będziemy przecinać wstęg z okazji rocznicy nadania praw wyborczych kobietom. Będziemy rozmawiać o odważnych, mądrych kobietach zmieniających świat – o tych z historii i tych teraźniejszych bohaterkach, ale przede wszystkim o prawach każdej z nas i o naszej codzienności – mówiła w poniedziałek posłanka Nowoczesnej Monika Rosa. Wraz z posłankami .N Joanną Scheuring-Wielgus i Ewą Lieder oraz ekspertkami Sieci Eksperckiej Lepsza Polska Magdaleną Rutkowską i Aliną Bednarz zwróciły uwagę, że kobiety w Polsce wciąż muszą upominać się o swoje prawa i równe traktowanie

Nowoczesna w 2018 roku i z okazji Roku Praw Kobiet zapowiada serię tematycznych debat w całym kraju, nowe projekty ustaw oraz interpelacje poselskie. – Chcemy analizować i diagnozować problemy zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnych społeczności analizować polityki i działania realizowane pod względem równości na danym terenie. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu złożymy projekt ustawy przeciwdziałający przemocy ekonomicznej. – mówiła posłanka M. Rosa.

– Przedłożony projekt ustawy zmierza w swoim założeniu do ograniczenia zjawiska przemocy ekonomicznej poprzez wprowadzenie szeregu przepisów nowelizujących obecne prawo tak, by możliwa była penalizacja patologicznych przejawów relacji opartej na przemocy ekonomicznej pomiędzy osobami najbliższymi. – kontynuowała Rosa

Projekt ustawy o przemocy ekonomicznej zakłada m.in. nowelizację kodeksu karnego w postaci wprowadzenia do porządku prawnego definicji przemocy ekonomicznej oraz sankcjonowania znamion tego przestępstwa.

Jak wynika z raportu Instytutu Spraw Publicznych ten rodzaj przemocy jest najrzadziej przedmiotem badań czy dyskusji publicznej, choć zjawisko to nie tylko występuje, ale jest dosyć rozpowszechnione. Z badań przeprowadzonych w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej (2011-2012) wynika, że 12% kobiet w wieku 18-74 lat doświadczyło przemocy ekonomicznej, a sytuacja Polek mieści się dokładnie na poziomie średniej unijnej. – można przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy.

Alina Bednarz, przedsiębiorczyni, trenerka biznesu i ekspertka SELP zapowiedziała, że tam, gdzie będzie na to szansa w jednostkach samorządu w całej Polsce powołane zostaną również rady kobiet, które zajmą się problemami kobiet w danym mieście czy gminie.

Joanna Scheuring-Wielgus poinformowała natomiast, że już ruszyła seria spotkań w miastach w całym kraju na temat praw kobiet i ich ochrony, np. przed mową nienawiści, dyskryminacją – Jesteśmy po spotkaniu z cyklu „Nowoczesna Kobieta” w Nowej Soli, niebawem kolejne w Piotrkowie Trybunalskim.

Celem wszystkich tych działań jest to budowanie społecznego poparcia na rzecz zmiany w prawie i przeciwdziałania stereotypom – a do tego potrzeba lepszych procedur, wzrostu świadomości i wrażliwości kobiet tak, by wiedziały, gdzie szukać pomocy i jak reagować oraz dla mężczyzn, którzy powinni większą uwagę zwracać na problemy równouprawnienia. Potrzeba lepszej edukacji, ale też konieczne jest zaangażowanie kobiet, np. poprzez kandydowanie w wyborach.

Ewa Lieder przypomniała, że Nowoczesna złożyła projekt ustawy o łatwiejszej dostępności do funduszu alimentacyjnego – Państwo powinno wspierać swoich obywateli i obywatelki w trudnej sytuacji życiowej, bo alimenty to nie prezenty – przyznała posłanka, odwołując się do nazwy stowarzyszenia działającego na rzecz zmiana nastawienia i postrzegania problemu niealimentacji dzieci przez polskie społeczeństwo