Nowoczesna wylicza #GrzechyDudy i podsumowuje rok prezydentury Andrzeja Dudy

W sobotę (6 sierpnia 2016 r.) przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu Nowoczesna podsumowała rok prezydentury Andrzeja Dudy  (transmisja Periscope). Konferencja prasowa odbyła się na tle tablic z wymienionymi grzechami – nieudanymi działaniami prezydenta. W konferencji udział wzięli:

 • Joanna Schmidt – członek zarządu, posłanka Nowoczesnej,
 • Jerzy Meysztowicz – wiceprzewodniczący zarządu, poseł Nowoczesnej,
 • Paweł Rabiej – członek zarządu Nowoczesnej­.

Poseł Jerzy Meysztowicz rozpoczął od kontrowersyjnych ustaw, które podpisał w ciągu ostatniego roku prezydent Duda: – Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z jej niekonstytucyjnymi zapisami, ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości gruntowych, ustawa o służbie cywilnej, która de facto demoluje cały korpus służby, ustawa o Prokuraturze Generalnej, która budzi kontrowersje, głównie przez poczynania ministra Ziobry, nowela ustawy medialnej, ustawa antyterrorystyczna ograniczająca wolności obywatelskie, ustawa o energii wiatrowej,  o podatku detalicznym, która dotyczy polskich przedsiębiorców, a nie zagranicznych hipermarketów.

Posłanka Joanna Schmidt kontynuowała: – Z tych wszystkich działań wyłania się obraz grzechów Prezydenta Dudy: uległość, łamanie konstytucji, kolesiostwo, pozoranctwo, którego obrazem jest turystyczna polityka zagraniczna, dzielenie Polaków, bo Prezydent ośmiela się dzielić nas na gorszy i lepszy sort, kłamstwo i w efekcie kompromitacja urzędu.

 Paweł Rabiej powiedział: – To jest prezydentura rozczarowania, mówimy to także w imieniu obywateli, którzy myślą podobnie. Mamy 3 życzenia:

– żeby prezydent podejmował samodzielne decyzje, nie był zależny od innych,

– żeby nie zapominał o wszystkich Polakach i reprezentował wszystkich,

– żeby Pałac Prezydencki stał się ważnym miejscem debat na najważniejsze tematy.

To są życzenia, które można spełnić, mamy nadzieję, że Prezydent pójdzie w tym kierunku. Od Andrzeja Dudy zależy jak zapisze się na kartach historii – podsumował Paweł Rabiej.

Na Facebooku Nowoczesna opublikowała również spot, w którym wymienia wszystkie #GrzechyDudy, a na Twitterze partii co godzinę pojawiają się infografiki z przykładami działań prezydenta opatrzone hashtagiem #GrzechyDudy.

GrzechyDudy3

#GrzechyDudy

 • Nowelizacja ustawy o TK z 24 grudnia 2015. Projekt krępujący funkcjonowanie Trybunału, szeroko krytykowany za tryb i formę przyjęcia. Jedna z podstaw sporu na linii Komisja Europejska/Wenecka – rząd Polski. Sejm przyjął ustawę w czwartek 24 grudnia 2015 o 4:00 nad ranem. Prezydent złożył podpis pod projektem w poniedziałek 28 grudnia. Zarzuca się, że poświęcił zbyt mało czasu na pracę nad projektem i jego wnikliwą analizę.
 • Nowelizacja ustawy o TK z 22 lipca 2016. Projekt paraliżujący prace TK, nadal niezgodny z Konstytucją i zaleceniami Komisji Weneckiej. Podpisany już w sobotę, 30 lipca 2016, w czasie Światowych Dni Młodzieży. Prezydent nie poczekał nawet na raport ekspertów PiS z sejmowego zespołu powołanego przez marszałka Kuchcińskiego, który przedstawił swoją opinię 1 sierpnia 2016.
 • Brak zaprzysiężenia trzech (pięciu) sędziów TK. Prezydent Duda był mocno krytykowany, m.in. przez byłych prezesów TK, że nie odebrał ślubowania od trójki sędziów Trybunały, którzy zgodnie z wydanym orzeczeniem TK, zostali wybrani zgodnie z Konstytucją przez Sejm VII kadencji. Prezydent, decydując się na brak powołania sędziów, łamie ustawę zasadniczą.
 • Zaprzysiężenie w nocy 4 sędziów wybranych większością PiS: Prezydent Andrzej Duda odebrał w czwartek, 03.12.2015 o 1 w nocy, ślubowanie od czterech nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie zostali wybrani większością PiS na posiedzeniu sejmu 02.12.2015 (głosowania zakończyły się około 21:00). Prezydent potrzebował zatem jedynie 4 godzin, by przyjąć przysięgę od nowo wybranych osób.
 • Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości gruntowych. Ustawa wprowadziła szereg ograniczeń w handlu nieruchomościami rolnymi. Wprowadzono m.in. zasadę, że nieruchomość rolną może nabywać tylko i wyłącznie rolnik indywidualny oraz wymóg osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego w okresie 10 lat od jego nabycia.
 • Ustawa o służbie cywilnej. Dzięki wprowadzeniu tej ustawy, wyższe stanowiska w służbie cywilnej będą obsadzane w drodze powołania, a nie jak dotychczas, w drodze konkursu. Ponadto, zlikwidowano m.in. obowiązujący do tej pory wymóg posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Ustawa zrywa z politycznie niezależną, wysoko wykwalifikowaną administracją, która jest podstawą nowoczesnego i sprawnie zarządzanego państwa.
 • Ustawa o prokuraturze generalnej. Prezydent Duda podpisał w lutym 2016r. ustawę łączącą funkcje Prokuratora Generalnego z funkcją Ministra Sprawiedliwości. To powrót do status quo z lat 2005-2007, kiedy te dwie funkcje sprawował Zbigniew Ziobro. Ta decyzja spowodowała masowy odpływ prokuratorów. Jeszcze przed przyjęciem ustawy oświadczenia o przejściu w stan spoczynku złożyło 103 prokuratorów rejonowych i okręgowych. Łącznie z pracy zrezygnowało ok. 300 prokuratorów.
 • Nowelizacja ustawy medialnej. Ustawa o radiofonii i telewizji przewidywała wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych telewizji publicznej oraz Polskiego Radia. Nowe zarządy i rady zostały powołane prze Ministra Skarbu państwa. Nowela przedstawiona przez PiS spotkała się z krytyką szerokiego gremium – od Komisji Europejskiej, po instytucje zajmujące się przejrzystością i nie zależnością mediów.
 • Ustawa antyterrorystyczna. Projekt ustawy antyterrorystycznej, pod pozorem zapewnienia większego bezpieczeństwa, przeforsował znaczące rozszerzenie kompetencji służb państwowych ku inwigilacji obywateli. Dzięki przepisom ustawy, służby mogą m.in. zatrzymywać osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa w charakterze terrorystycznym bez postawienia im zarzutów. Ponadto, ustawa zawiera przepisy przyzwalające na inwigilację cudzoziemców poprzez kontrolę ich korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej. Ustawa została mocno skrytykowana przez środowiska zajmujące się wolnością obywatelską.
 • Ustawa o energetyce wiatrowej. Projekt zamiast rozwiązywać problemy branży energetyki wiatrowej, doprowadzi do ich eskalacji. W sposób drastyczny zmienia regulacje prawne dot. energetyki wiatrowej. Przepisy ustawy zmieniają zasady lokalizowania, budowania i funkcjonowania farm wiatrowych. Wątpliwości budzi proces legislacyjny – ustawę przyjęto bez wymaganego 14 dniowego vacatio legis.
 • Zastosowanie prawa łaski wobec byłych funkcjonariuszy CBA. W listopadzie 2015r., Prezydent ułaskawił byłego szefa CBA, Mariusza Kamińskiego, i trzech byłych funkcjonariuszy biura skazanych za działania w tzw. „aferze gruntowej”. Wątpliwości budził tryb ułaskawienia – wszystkie wspomniane osoby były ułaskawione przed wydaniem prawomocnego wyroku przez sąd.
 • Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Ustawa, która w zamierzeniu miała preferować polskich handlowców i producentów w stosunku do sieci handlowych, przyniesie dokładnie odwrotne skutki. Na podatku stracą najbardziej polscy producenci i część polskich sieci handlowych.