Nowoczesna wylicza #GrzechyDudy i podsumowuje rok prezydentury Andrzeja Dudy

06/08/2016

W sobotę (6 sierpnia 2016 r.) przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu Nowoczesna podsumowała rok prezydentury Andrzeja Dudy  (transmisja Periscope). Konferencja prasowa odbyła się na tle tablic z wymienionymi grzechami – nieudanymi działaniami prezydenta. W konferencji udział wzięli:

 • Joanna Schmidt – członek zarządu, posłanka Nowoczesnej,
 • Jerzy Meysztowicz – wiceprzewodniczący zarządu, poseł Nowoczesnej,
 • Paweł Rabiej – członek zarządu Nowoczesnej­.

Poseł Jerzy Meysztowicz rozpoczął od kontrowersyjnych ustaw, które podpisał w ciągu ostatniego roku prezydent Duda: – Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z jej niekonstytucyjnymi zapisami, ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości gruntowych, ustawa o służbie cywilnej, która de facto demoluje cały korpus służby, ustawa o Prokuraturze Generalnej, która budzi kontrowersje, głównie przez poczynania ministra Ziobry, nowela ustawy medialnej, ustawa antyterrorystyczna ograniczająca wolności obywatelskie, ustawa o energii wiatrowej,  o podatku detalicznym, która dotyczy polskich przedsiębiorców, a nie zagranicznych hipermarketów.

Posłanka Joanna Schmidt kontynuowała: – Z tych wszystkich działań wyłania się obraz grzechów Prezydenta Dudy: uległość, łamanie konstytucji, kolesiostwo, pozoranctwo, którego obrazem jest turystyczna polityka zagraniczna, dzielenie Polaków, bo Prezydent ośmiela się dzielić nas na gorszy i lepszy sort, kłamstwo i w efekcie kompromitacja urzędu.

 Paweł Rabiej powiedział: – To jest prezydentura rozczarowania, mówimy to także w imieniu obywateli, którzy myślą podobnie. Mamy 3 życzenia:

– żeby prezydent podejmował samodzielne decyzje, nie był zależny od innych,

– żeby nie zapominał o wszystkich Polakach i reprezentował wszystkich,

– żeby Pałac Prezydencki stał się ważnym miejscem debat na najważniejsze tematy.

To są życzenia, które można spełnić, mamy nadzieję, że Prezydent pójdzie w tym kierunku. Od Andrzeja Dudy zależy jak zapisze się na kartach historii – podsumował Paweł Rabiej.

Na Facebooku Nowoczesna opublikowała również spot, w którym wymienia wszystkie #GrzechyDudy, a na Twitterze partii co godzinę pojawiają się infografiki z przykładami działań prezydenta opatrzone hashtagiem #GrzechyDudy.

GrzechyDudy3

#GrzechyDudy

 • Nowelizacja ustawy o TK z 24 grudnia 2015. Projekt krępujący funkcjonowanie Trybunału, szeroko krytykowany za tryb i formę przyjęcia. Jedna z podstaw sporu na linii Komisja Europejska/Wenecka – rząd Polski. Sejm przyjął ustawę w czwartek 24 grudnia 2015 o 4:00 nad ranem. Prezydent złożył podpis pod projektem w poniedziałek 28 grudnia. Zarzuca się, że poświęcił zbyt mało czasu na pracę nad projektem i jego wnikliwą analizę.
 • Nowelizacja ustawy o TK z 22 lipca 2016. Projekt paraliżujący prace TK, nadal niezgodny z Konstytucją i zaleceniami Komisji Weneckiej. Podpisany już w sobotę, 30 lipca 2016, w czasie Światowych Dni Młodzieży. Prezydent nie poczekał nawet na raport ekspertów PiS z sejmowego zespołu powołanego przez marszałka Kuchcińskiego, który przedstawił swoją opinię 1 sierpnia 2016.
 • Brak zaprzysiężenia trzech (pięciu) sędziów TK. Prezydent Duda był mocno krytykowany, m.in. przez byłych prezesów TK, że nie odebrał ślubowania od trójki sędziów Trybunały, którzy zgodnie z wydanym orzeczeniem TK, zostali wybrani zgodnie z Konstytucją przez Sejm VII kadencji. Prezydent, decydując się na brak powołania sędziów, łamie ustawę zasadniczą.
 • Zaprzysiężenie w nocy 4 sędziów wybranych większością PiS: Prezydent Andrzej Duda odebrał w czwartek, 03.12.2015 o 1 w nocy, ślubowanie od czterech nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie zostali wybrani większością PiS na posiedzeniu sejmu 02.12.2015 (głosowania zakończyły się około 21:00). Prezydent potrzebował zatem jedynie 4 godzin, by przyjąć przysięgę od nowo wybranych osób.
 • Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości gruntowych. Ustawa wprowadziła szereg ograniczeń w handlu nieruchomościami rolnymi. Wprowadzono m.in. zasadę, że nieruchomość rolną może nabywać tylko i wyłącznie rolnik indywidualny oraz wymóg osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego w okresie 10 lat od jego nabycia.
 • Ustawa o służbie cywilnej. Dzięki wprowadzeniu tej ustawy, wyższe stanowiska w służbie cywilnej będą obsadzane w drodze powołania, a nie jak dotychczas, w drodze konkursu. Ponadto, zlikwidowano m.in. obowiązujący do tej pory wymóg posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Ustawa zrywa z politycznie niezależną, wysoko wykwalifikowaną administracją, która jest podstawą nowoczesnego i sprawnie zarządzanego państwa.
 • Ustawa o prokuraturze generalnej. Prezydent Duda podpisał w lutym 2016r. ustawę łączącą funkcje Prokuratora Generalnego z funkcją Ministra Sprawiedliwości. To powrót do status quo z lat 2005-2007, kiedy te dwie funkcje sprawował Zbigniew Ziobro. Ta decyzja spowodowała masowy odpływ prokuratorów. Jeszcze przed przyjęciem ustawy oświadczenia o przejściu w stan spoczynku złożyło 103 prokuratorów rejonowych i okręgowych. Łącznie z pracy zrezygnowało ok. 300 prokuratorów.
 • Nowelizacja ustawy medialnej. Ustawa o radiofonii i telewizji przewidywała wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych telewizji publicznej oraz Polskiego Radia. Nowe zarządy i rady zostały powołane prze Ministra Skarbu państwa. Nowela przedstawiona przez PiS spotkała się z krytyką szerokiego gremium – od Komisji Europejskiej, po instytucje zajmujące się przejrzystością i nie zależnością mediów.
 • Ustawa antyterrorystyczna. Projekt ustawy antyterrorystycznej, pod pozorem zapewnienia większego bezpieczeństwa, przeforsował znaczące rozszerzenie kompetencji służb państwowych ku inwigilacji obywateli. Dzięki przepisom ustawy, służby mogą m.in. zatrzymywać osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa w charakterze terrorystycznym bez postawienia im zarzutów. Ponadto, ustawa zawiera przepisy przyzwalające na inwigilację cudzoziemców poprzez kontrolę ich korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej. Ustawa została mocno skrytykowana przez środowiska zajmujące się wolnością obywatelską.
 • Ustawa o energetyce wiatrowej. Projekt zamiast rozwiązywać problemy branży energetyki wiatrowej, doprowadzi do ich eskalacji. W sposób drastyczny zmienia regulacje prawne dot. energetyki wiatrowej. Przepisy ustawy zmieniają zasady lokalizowania, budowania i funkcjonowania farm wiatrowych. Wątpliwości budzi proces legislacyjny – ustawę przyjęto bez wymaganego 14 dniowego vacatio legis.
 • Zastosowanie prawa łaski wobec byłych funkcjonariuszy CBA. W listopadzie 2015r., Prezydent ułaskawił byłego szefa CBA, Mariusza Kamińskiego, i trzech byłych funkcjonariuszy biura skazanych za działania w tzw. „aferze gruntowej”. Wątpliwości budził tryb ułaskawienia – wszystkie wspomniane osoby były ułaskawione przed wydaniem prawomocnego wyroku przez sąd.
 • Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Ustawa, która w zamierzeniu miała preferować polskich handlowców i producentów w stosunku do sieci handlowych, przyniesie dokładnie odwrotne skutki. Na podatku stracą najbardziej polscy producenci i część polskich sieci handlowych.

 

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE