Realny program gospodarczy dla Polski

05/08/2016

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej przed gmachem Ministerstwa Rozwoju lider Nowoczesnej Ryszard Petru oraz posłanka Joanna Schmidt przedstawili jeden z obszarów programowych partii poświęcony gospodarce (transmisja Periscope).

Polska potrzebuje realnych i skutecznych pomysłów gospodarczych. Dzięki nim z kraju podwykonawców staniemy się zleceniodawcami. Polska nie może być nadal montownią Europy. Aby dogonić najwyżej rozwinięte gospodarki na świecie trzeba oferować produkty, których wartość tworzy ich innowacyjność. Musimy w większym stopniu wykorzystać potencjał intelektualny społeczeństwa, a nie opierać się głównie na pracy fizycznej.

Gospodarka oparta na trzech filarach:

 1. Przedsiębiorczość
 2. Wsparcie dla nauki i biznesu
 3. Odchudzenie administracji, której celem będzie pomoc, a nie władza.

1. Przedsiębiorczość. Wsparcie dla małych i średnich firm

Polska gospodarka w większości opiera się na małych i średnich firmach. To właściciele takich przedsiębiorstw zdecydowali o sukcesie transformacji, a dziś stanowią o polskim wzroście gospodarczym. Jednocześnie to właśnie te firmy najbardziej cierpią z powodu skomplikowanych przepisów oraz obciążeń fiskalnych w postaci podatków i składek. Dlatego konieczne jest usuwanie barier utrudniających polskim firmom wzrost, przyciąganie inwestycji tworzących nowoczesne miejsca pracy oraz zwiększenie liczby krajowych innowacji.
Dzisiaj rząd hamuje rozwój polskiej przedsiębiorczości. Musimy to zmienić.

Proponujemy:

 • obniżkę składki na ZUS dla najmniejszych firm
 • obniżkę do 15% podatku PIT i CIT
 • wprowadzenie zasady „co nie jest zabronione, jest dozwolone”
 • wprowadzenie „wiążącej interpretacji podatkowej” – koniec z samowolą Urzędów Skarbowych
 1. Powiązanie nauki z prywatnym biznesem

Polskie firmy i polscy naukowcy są bardzo innowacyjni, ale mają ograniczone możliwości wdrażania swoich pomysłów. Blokadę stanowią zbyt komplikowane przepisy, niewydolne prawo patentowe i zbyt mała ochrona własności intelektualnej. Ponadto państwo, jako instytucja nie wspiera współpracy nauki z biznesem i nie promuje badan naukowych

Dajmy Polakom narzędzia, aby mogli zarabiać znacznie więcej:

 • ulgi podatkowe do wdrażania innowacji
 • uproszczenie procedur patentowych i lepsza ochrona wynalazków
 • promocja poprzez przyspieszoną amortyzację
 • wzrost nakładów na naukę, a w szczególności w zakresie wdrażania wynalazków
 1. Odchudzenie administracji

Obecny rząd ma 118 ministrów i wiceministrów. Dla porównania w Niemczech jest ich 68 (14 ministrów + 54 wiceministrów) we Francji, która słynie z biurokracji jest ich 38 (18 + 20). Pod tym względem najbliżej nam do Węgier Wiktora Orbana, gdzie jest ich aż 165 (10 + 155). Polska nie potrzebuje takiej armii ludzi w ministerstwach. Można ograniczyć ich liczbę o połowę.

Mamy dzisiaj do czynienia z gigantycznym rozrostem administracji podatkowej. 62 tysiące pracowników w urzędach i izbach skarbowych, celnych oraz urzędzie kontroli podatkowej. 46 tysięcy pracowników w ZUS rozmieszczonych w 43 oddziałach, 212 inspektoratach i 70 biurach terenowych. Tworzenie kolejnych urzędów do poboru podatków i składek jest zbędne. Funkcję można i trzeba połączyć.

 • trzeba poważnie zastanowić się nad ograniczeniem liczby posłów. Lepsze prawo może być stanowione sprawniej, ale do tego wcale nie potrzeba 460 osób.
 • wraz z odchudzeniem administracji należy zmienić jej charakter. Administracja ma służyć obywatelom, a nie być władzą dla samej siebie.

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE