Chronimy zdrowie wszystkich – program Nowoczesnej dla ochrony zdrowia

03/08/2016

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie Nowoczesna przedstawiła jeden z obszarów programowych partii poświęcony ochronie zdrowia (zobacz transmisję konferencji).

Na konferencji w Sejmie członek zarządu Nowoczesnej Paweł Rabiej powiedział – Od kilku tygodni intensywnie pracujemy nad tezami programowymi, konsultujemy je w różnych środowiskach, grupach eksperckich oraz w sieci eksperckiej „Lepsza Polska”, którą Nowoczesna stworzyła kilka miesięcy temu, i która zrzesza obecnie 3500 członków. Konsultujemy program z różnymi organizacjami biznesowymi, pozarządowymi, społecznymi. Ponad 300 spotkań dotyczących tez programowych Nowoczesnej odbędzie się w najbliższych tygodniach w całym kraju. Dzisiaj chcemy się podzielić założeniami z obszaru ochrony zdrowia. W naszej ocenie PO i PiS nie mają dobrej propozycji. System załamuje się coraz bardziej.  

Podstawowym zadaniem ochrony zdrowia ma być zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego dla wszystkich obywateli.

Poseł Nowoczesnej Radosław Lubczyk powiedział: Nasz program to sprawnie działająca ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna przez całe życie. Chcemy większego bezpieczeństwa pacjentów oraz znacznego zmniejszenia kolejek. Musimy mieć większą pewność, co do tego, co mamy gwarantowane. System musi działać sprawnie.

Reformę ochrony zdrowia chcemy oprzeć na trzech filarach strukturalnych:

 1. Uproszczenie i decentralizacja systemu finansowania ochrony zdrowia, zmniejszenie marnotrawstwa. System powinien być zdecentralizowany, oparty na powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ze współfinansowaniem usług przez obywateli. Musi obejmować wszystkie etapy leczenia (profilaktyka, leczenie, rehabilitacja i rekonwalescencja). Powinien rozliczać placówki medyczne z efektów leczenia, a nie w oparciu o ryczałt.
 2. Lepsze zarządzanie placówkami medycznymi, poprawienie jakości. System powinien rozdzielać rynek usług medycznych na publiczny i niepubliczny z zachowaniem równego dostępu do środków i zapewniać równość podmiotów w zakresie finansowania, zarządzania i odpowiedzialności.
 3. Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych.
  – zwiększenie dostępności do uczelni medycznych,
  – zmiana systemu kształcenia podyplomowego (zwiększenie dostępności do stażów specjalizacyjnych),
  – poprawa wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych ochrony zdrowia.

Pacjent musi znaleźć się w centrum uwagi.

Po pierwsze, zmniejszenie kolejek. To nieludzkie i niemoralne, że pacjenci tyle czekają. Trzeba zmniejszyć marnotrawstwo i skomplikowanie systemu, lepiej nim zarządzać – za te same pieniądze.

Po drugie, jako obywatele musimy wiedzieć na co możemy liczyć, a na co nie. Co mamy gwarantowane, a czego system nie wytrzyma. To trzeba uczciwie powiedzieć.

Po trzecie, trzeba zadbać o profilaktykę. Zdrowe życie, promocja zdrowego trybu na każdym poziomie.

Po czwarte, zatrzymać odpływ pielęgniarek i lekarzy.

Uczestnicy konferencji odnieśli się również do zmian, które proponuje PiS.

Jak powiedział ekspert Nowoczesnej ds. ochrony zdrowia Sławomir Gonciarz: – W ramach sieci eksperckiej dogłębnie przeanalizowaliśmy projekt PiS-u. Niestety musimy stwierdzić, że plan Pana ministra Radziwiłła na ratunek ochrony zdrowia jest tylko i wyłącznie pewnym przepisem na jego katastrofę. W tym systemie Pan minister decyduje o wszystkim. To nie jest dobre rozwiązanie.

Z analizy propozycji PiS płyną następujące wnioski:

 1. To jest powrót do „złej centralizacji”, która pogorszy sytuację. Zmiana NFZ na urząd centralny Urząd Zdrowia Publicznego nic nie da. To zmiana jednego urzędu na drugi. Jedni urzędnicy zostaną zastąpieni drugimi – z PiS. To jest wiara że minister rozwiąże wszystkie problemy w całym kraju. To są zmiany dla rządzących, którzy chcą scentralizować władzę, a nie dla ludzi.
 1. To oznacza chaos, wydłużenie kolejek, nawet o połowę. Jeśli dziś czeka się na operację stawu biodrowego 4,5 roku, to dzięki PiS trzeba będzie czekać 7 lat. I dodatkowo, te zmiany będą zmuszały do sięgania po płatne usługi, a przecież na to większości Polaków nie stać. To zagraża zdrowiu i życiu Polaków. Szczególnie powinny obawiać się osoby starsze, bo to ich dotkną te złe zmiany.
 1. To będzie worek bez dna. Po okresie permanentnego zadłużania się i przejmowania kontraktów przez jednostki państwowe należy się spodziewać ich nieudolności, okresowego oddłużania.

W najbliższych miesiącach należy spodziewać się protestów w ochronie zdrowia: rezydentów, pielęgniarek, lekarzy. Duży protest zapowiadany jest na 24 września. Liderzy Nowoczesnej będą wcześniej rozmawiać z szefami instytucji zdrowia o propozycjach PiS-u, spotkają się też z głównymi grupami: pielęgniarkami, lekarzami, rezydentami.

N_program_cover_1920x1080-1024x576

Dzisiejsza konferencja była czwartą odsłoną programu Nowoczesnej – jego kolejne obszary będą prezentowane podczas wakacyjnych spotkań w miastach w całej Polsce.

Nowoczesna Polska dla każdego – obszary programowe Nowoczesnej

I. Chcemy żyć z pracy, a nie z zasiłków.
II. Nie możemy zadłużać się na koszt naszych dzieci.
III. Przedsiębiorczość to rozwój Polski i miejsca pracy dla Polaków.
IV. Musimy zacząć zarabiać pracą naszych umysłów, a nie głównie rąk.
V. Równe szanse na godne życie.
VI. W Polsce liczy się każdy człowiek.
VII. Wieś potrzebuje skoku cywilizacyjnego.
VIII. Dobrze zorganizowane państwo.
IX. Władza, która ufa ludziom, ludzie, którzy ufają władzy.
X. Chronimy zdrowie wszystkich.
XI. Chcemy żyć dobrze.
XII. Państwo dla wszystkich obywateli.
XIII. Musimy czuć się bezpiecznie.
XIV. Polska, z której możemy być dumni i z którą liczy się świat.


Wartości Nowoczesnej

Program i wszystkie nasze działania zawsze będziemy realizowali w zgodzie z podstawowymi wartościami Nowoczesnej. Tylko oparty o wartości program będzie mógł poprawić jakość naszego życia, dobrobyt i zapewnić stabilność demokracji.

Porozumienie
Chcemy zawsze szukać porozumienia. Możemy różnić się w wielu sprawach, ale Polska jest dla wszystkich i każdy ma prawo być godnie traktowany. Spieramy się i bronimy swoich racji, ale nie obrażamy, nie potępiamy i nie „wypisujemy ze wspólnoty“ tych, z którymi się nie zgadzamy. Łączymy otwartość społeczeństwa z przywiązaniem do indywidualnej wolności. Wiemy, że tylko dialog społeczny może przynosić dobre i akceptowane przez obywateli rozwiązania. Będziemy zawsze stali na straży rozwiązań, które prowadzą do porozumienia i zachowania równowagi władz, w szczególności gwarancji funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Przyszłość
Jesteśmy nastawieni na przyszłość. Dla ludzi ważniejsze niż to, co było wczoraj, jest to, co będzie jutro. Tym się musimy zajmować przede wszystkim. Na historii chcemy koncentrować się o tyle, o ile pomaga nam ona rozwiązywać dzisiejsze problemy i stawiać czoła jutrzejszym wyzwaniom.

Patriotyzm
Patriotyzm dla nas to dobrze zorganizowane państwo, sprawiedliwość, ład, duma z obecnych osiągnięć Polski. Nawet jeśli uważamy, że daleko nam jeszcze do ideału. Wyrażamy nowoczesny patriotyzm, który wiąże afirmację polskości z europejskością. Bez europejskości patriotyzm będzie pustą ideą lub wpatrzeniem w przeszłość. Patriotyzm musi być również odnoszony do jakości życia Polaków dzisiaj i w przyszłości.

Nowoczesność
Musimy oderwać się od starych wojen, ponieważ do niczego one nie prowadzą. Nowoczesność według nas dotyczy przede wszystkim ludzi – ich możliwości rozwoju i samorealizacji, poczucia bezpieczeństwa, perspektyw na przyszłość, ich codziennych warunków życia, tego, w jak urządzonym państwie żyją. Nowoczesne rozwiązania nie polegają na załatwianiu interesu jednej grupy kosztem innych, lecz na szukaniu sposobów, na których zyskują wszyscy. Trzeba znajdować nowe rozwiązania starych problemów. Musimy przewidywać przyszłe zagrożenia i skutecznie im przeciwdziałać.

Człowiek
Wierzymy w człowieka, jego przedsiębiorczość, pracowitość i ambicje. Nie utrudniajmy ludziom osiągania ich celów przez biurokrację, ograniczenia, niczemu nie służące konflikty. Wszystko,
co robimy i co chcemy zrobić, jest dla człowieka. Zarówno tego, który sobie dobrze radzi, jak i tego, który potrzebuje wsparcia ze strony instytucji, administracji, państwa, innych osób. Nie będzie naszej zgody na osłabianie mechanizmów ochrony praw człowieka i praw mniejszości. Polska jest dla wszystkich i my też jesteśmy dla wszystkich. To nie liczby i wskaźniki przesądzają o sukcesach Polski i Polaków, a rozwiązywanie codziennych  życiowych problemów ludzi.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE