Program Nowoczesnej dla gospodarki i przedsiębiorczości

14/07/2016

Dziś podczas konferencji prasowej w Sejmie lider Nowoczesnej Ryszard Petru oraz poseł Paweł Kobyliński przedstawili kolejne (po edukacji i bezpieczeństwie) obszary programowe partii – poświęcone gospodarce i przedsiębiorczości (zobacz transmisję konferencji).

Przykładem konkretnych działań podejmowanych przez posłów Nowoczesnej w tym obszarze będzie złożenie w najbliższych dniach trzech projektów ustaw, istotnych dla przedsiębiorców:

  1. Ustawa o zmianie ustawy o ordynacji podatkowej.
    Projekt dotyczy przedawnień podatkowych i ZUS – chcemy ograniczenia możliwości przeciągania postępowań do maksymalnie 8 lat od daty powstania błędu podatkowego. Obecnie obowiązuje  5-letnie przedawnienie, ale jeśli urząd podejmie kontrolę, to może nękać podatnika do końca życia. Chcemy to zmienić. Jeśli przez 3 lata od końca przedawnienia nie zostanie udowodniona wina, przedawnienie pojawi się automatyczne.
  2. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym.
    Większość firm w Polsce to jednoosobowe działalności gospodarcze. To one stanowią podstawę naszego dobrobytu. Dlatego też zgłaszamy projekt obniżający PIT dla jednoosobowych firm z 19 proc. do 15 proc., zwiększający jednorazową amortyzację do 10 tys. zł (z obecnych 3,5 tys. zł) oraz wprowadzający 15-letnie rozliczenie straty podatkowej (dotychczas 5 lat.)
  3. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości.
    Projekt rozszerza katalog podmiotów mogących stosować uproszczoną księgowość (księgę przychodów i rozchodów) o spółki handlowe i spółki cywilne osób prawnych osiągające przychód poniżej 1,2 mln euro. Zachęci to do powstawania małych spółek, dzięki którym nie trzeba będzie ryzykować własnym majątkiem. Obniży to również koszty prowadzenia działalności, tak istotne z punktu widzenia nowych firm.

IMG_0432

Nie możemy zadłużać się na koszt naszych dzieci

Każda rodzina wie, że zbytnie zadłużanie się powoduje kłopoty w przyszłości. Podobnie jest w państwie. Zdrowe finanse publiczne są podstawowym warunkiem, aby osiągnąć taki poziom życia, jaki widzimy w krajach Zachodniej Europy. Zdrowe finanse publiczne spowodują też, że nasza gospodarka będzie bardziej odporna na kryzysy globalne i regionalne. Dlatego docelowo doprowadzimy do zerowego deficytu budżetowego.

1.    Podobnie jak w Niemczech i Wielkiej Brytanii wprowadzimy ustawę o zbilansowanym budżecie.

2.    Przepisy podatkowe będą proste i zrozumiałe. Wprowadzimy Konstytucję Podatkową, która uprości przepisy, aby nie zniechęcały do pracy i nie zachęcały do ucieczki w szarą strefę.

3.    Radykalnie zmniejszymy skalę oszustw na podatku VAT. Wprowadzimy początkowo dwie stawki VAT 10% i 20%, a docelowo jedną na poziomie 16-18%. Uszczelni to system podatkowy i zwiększy skuteczność administracji podatkowej.

4.    Pomoc państwa będą otrzymywali ci, którzy tego potrzebują, a nie wszyscy niezależnie od poziomu swoich dochodów.

5.    Polacy nie będą dopłacali do nierentownych przedsiębiorstw państwowych, takich jak na przykład niektóre kopalnie. Zmniejszymy liczbę firm państwowych, zrewidujemy listę 22 firm strategicznych, ważnych dla stabilności gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Wszystkie pozostałe powinny być całkowicie sprywatyzowane, w szczególności
te działające w sektorach węglowym i energetycznym.

6.    Odpolitycznienie gospodarki wymaga też sprzedaży przez Skarb Państwa udziałów w firmach częściowo sprywatyzowanych. Prywatyzacji nadal nie będą podlegały podmioty wysokiej użyteczności publicznej, takie jak Lasy Państwowe, szpitale kliniczne, szkoły i uczelnie publiczne.

7.    Co cztery lata będziemy przeprowadzali przeglądy wydatków publicznych. Będą one dotyczyły poprawy ich efektywności oraz możliwych oszczędności. Wyniki przeglądów będą publikowane.

przedsiebiorczosc-nowoczesna-program-1024x684


Przedsiębiorczość to rozwój Polski i miejsca pracy dla Polaków

Siłą napędową polskiej gospodarki jest przedsiębiorczość. Dlatego konieczne jest usuwanie barier utrudniających polskim firmom wzrost, przyciąganie inwestycji tworzących nowoczesne miejsca pracy oraz zwiększenie liczby krajowych innowacji. Rozwój Polski hamują nierentowne przedsiębiorstwa państwowe wymagające dofinansowania z podatków płaconych przez nas wszystkich. Firmy państwowe są rezerwuarem stanowisk dla znajomych
i rodzin rządzących polityków.

1.    Zniesiemy dodatkowe podatki, takie jak podatek obrotowy w handlu. Obniżymy stawkę CIT do poziomu 15%.

2.    Każdy będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą w zrozumiałych, prostych, przejrzystych i przewidywalnych warunkach prawnych. Wprowadzimy Konstytucję Podatkową i jednolitą Ustawę o Swobodzie Działalności Gospodarczej.

3.    Wprowadzimy urząd pierwszego kontaktu i jednego asystenta przedsiębiorcy, który w jego imieniu prowadzi sprawy w relacji z urzędami. Przedsiębiorca będzie wzywany do dostarczania tylko takich dokumentów, które są przez niego tworzone. Dokumenty wytwarzane przez inne instytucje będą przesyłane pomiędzy urzędami elektronicznie.

4.    Maksymalny czas weryfikacji dokumentów przez urzędnika będzie wynosił 7 dni, a maksymalny czas wydawania decyzji 14 dni.

5.    Polscy przedsiębiorcy będą silniej niż obecnie wspierani przez dyplomację gospodarczą. Małe i średnie firmy otrzymają wsparcie w ekspansji międzynarodowej. Utworzymy publiczno-prywatne przedsiębiorstwo handlu zagranicznego pośredniczące w sprzedaży ich produktów.

6.    Państwo przestanie oszczędzać kosztem pracowników korzystając z usług firm prywatnych, które zatrudniają na umowach „elastycznych”. Dlatego radykalnie zmienimy filozofię systemu zamówień publicznych, znacznie ograniczając możliwość zakupu według kryterium ceny i wprowadzając kryterium formy zatrudnienia pracowników.
To, co kupuje państwo powinno być odpowiedniej jakości, a nie jedynie najtańsze.

N_program_cover_1920x1080

Dzisiejsza konferencja była kolejną odsłoną programu Nowoczesnej – jego następne obszary będą prezentowane podczas wakacyjnych spotkań w miastach w całej Polsce.


Nowoczesna Polska dla każdego – obszary programowe Nowoczesnej

I. Chcemy żyć z pracy, a nie z zasiłków.
II. Nie możemy zadłużać się na koszt naszych dzieci.
III. Przedsiębiorczość to rozwój Polski i miejsca pracy dla Polaków.
IV. Musimy zacząć zarabiać pracą naszych umysłów, a nie głównie rąk.
V. Równe szanse na godne życie.
VI. W Polsce liczy się każdy człowiek.
VII. Wieś potrzebuje skoku cywilizacyjnego.
VIII. Dobrze zorganizowane państwo.
IX. Władza, która ufa ludziom, ludzie, którzy ufają władzy.
X. Chronimy zdrowie wszystkich.
XI. Chcemy żyć dobrze.
XII. Państwo dla wszystkich obywateli.
XIII. Musimy czuć się bezpiecznie.
XIV. Polska, z której możemy być dumni i z którą liczy się świat.


Wartości Nowoczesnej

Program i wszystkie nasze działania zawsze będziemy realizowali w zgodzie z podstawowymi wartościami Nowoczesnej. Tylko oparty o wartości program będzie mógł poprawić jakość naszego życia, dobrobyt i zapewnić stabilność demokracji.

Porozumienie
Chcemy zawsze szukać porozumienia. Możemy różnić się w wielu sprawach, ale Polska jest dla wszystkich i każdy ma prawo być godnie traktowany. Spieramy się i bronimy swoich racji, ale nie obrażamy, nie potępiamy i nie „wypisujemy ze wspólnoty“ tych, z którymi się nie zgadzamy. Łączymy otwartość społeczeństwa z przywiązaniem do indywidualnej wolności. Wiemy, że tylko dialog społeczny może przynosić dobre i akceptowane przez obywateli rozwiązania. Będziemy zawsze stali na straży rozwiązań, które prowadzą do porozumienia i zachowania równowagi władz, w szczególności gwarancji funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Przyszłość
Jesteśmy nastawieni na przyszłość. Dla ludzi ważniejsze niż to, co było wczoraj, jest to, co będzie jutro. Tym się musimy zajmować przede wszystkim. Na historii chcemy koncentrować się o tyle, o ile pomaga nam ona rozwiązywać dzisiejsze problemy i stawiać czoła jutrzejszym wyzwaniom.

Patriotyzm
Patriotyzm dla nas to dobrze zorganizowane państwo, sprawiedliwość, ład, duma z obecnych osiągnięć Polski. Nawet jeśli uważamy, że daleko nam jeszcze do ideału. Wyrażamy nowoczesny patriotyzm, który wiąże afirmację polskości z europejskością. Bez europejskości patriotyzm będzie pustą ideą lub wpatrzeniem w przeszłość. Patriotyzm musi być również odnoszony do jakości życia Polaków dzisiaj i w przyszłości.

Nowoczesność
Musimy oderwać się od starych wojen, ponieważ do niczego one nie prowadzą. Nowoczesność według nas dotyczy przede wszystkim ludzi – ich możliwości rozwoju i samorealizacji, poczucia bezpieczeństwa, perspektyw na przyszłość, ich codziennych warunków życia, tego, w jak urządzonym państwie żyją. Nowoczesne rozwiązania nie polegają na załatwianiu interesu jednej grupy kosztem innych, lecz na szukaniu sposobów, na których zyskują wszyscy. Trzeba znajdować nowe rozwiązania starych problemów. Musimy przewidywać przyszłe zagrożenia i skutecznie im przeciwdziałać.

Człowiek
Wierzymy w człowieka, jego przedsiębiorczość, pracowitość i ambicje. Nie utrudniajmy ludziom osiągania ich celów przez biurokrację, ograniczenia, niczemu nie służące konflikty. Wszystko,
co robimy i co chcemy zrobić, jest dla człowieka. Zarówno tego, który sobie dobrze radzi, jak i tego, który potrzebuje wsparcia ze strony instytucji, administracji, państwa, innych osób. Nie będzie naszej zgody na osłabianie mechanizmów ochrony praw człowieka i praw mniejszości. Polska jest dla wszystkich i my też jesteśmy dla wszystkich. To nie liczby i wskaźniki przesądzają o sukcesach Polski
i Polaków, a rozwiązywanie codziennych  życiowych problemów ludzi.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE