Równe szanse na godne życie – program Nowoczesnej dla edukacji

28/06/2016

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie Nowoczesna przedstawiła jeden z obszarów programowych partii: „Równe szanse na godne życie”, poświęcony m.in. edukacji (zobacz transmisję konferencji).

Konferencja_Nowoczesnej_28_06_2016

Na zdjęciu: Paweł Rabiej – członek Zarządu .N oraz posłowie: Katarzyna Lubnauer i Adam Szłapka.


Państwo ma obowiązek stworzyć każdemu takie same szanse na odniesienie życiowego sukcesu.
Gdy w tej roli zawodzi, rosną nierówności społeczne, a społeczności, rodziny i ludzie nie są w stanie wyjść z zaklętego kręgu ubóstwa.

Najważniejszą rolę w wyrównywaniu szans  odgrywa edukacja. Dlatego zapewnimy,  że każde dziecko, niezależnie od miejsca zamieszkania i zamożności rodziców, będzie miało podobne szanse rozwinięcia swoich talentów.

Tylko dobry poziom szkół publicznych i szeroki dostęp do przedszkoli wyrówna szanse na sukces dzieci pochodzących z różnych środowisk. Konieczne jest także wspieranie znalezienia pierwszej pracy przez absolwentów i wyrównanie szans osób młodych na rynku pracy.

1.    Wszyscy rodzice dzieci od trzeciego roku życia będą mogli wysłać je do przedszkola, niezależnie od miejsca zamieszkania i swojej zasobności. Pięciolatki obowiązkowo będą chodziły do przedszkola.

2.    Przygotujemy dzieci do życia, a nie tylko do egzaminów. Uczniowie w większym stopniu będą uczyli się pracy w zespole i umiejętności praktycznych przydatnych w dorosłym życiu – współpracy, odpowiedzialności, przywództwa, rozwiązywania problemów, umiejętności technicznych i manualnych. Polscy uczniowie po ukończeniu szkoły będą potrafili stworzyć stronę internetową, rozliczać podatki, zakładać działalność gospodarczą oraz przeliczać rabaty w sklepach. Odchudzimy programy nauczania, żeby nauczyciele mieli czas na pracę w grupach, naukę przez doświadczenia i rozwijanie pasji uczniów.

3.    Każde dziecko będzie mogło nauczyć się dobrze posługiwać się językami obcymi. Podniesiemy jakość edukacji językowej w szkołach poza dużymi ośrodkami miejskimi, udostępniając im środki na zajęcia dodatkowe i wyjazdy edukacyjne.

4.    Pomoc otrzymają dzieci, które nie mogą liczyć na wystarczające wsparcie rodziców w edukacji i odpowiednią opiekę. We wszystkich szkołach stworzymy świetlice środowiskowe.

5.    Zwiększymy umiejętności cyfrowe dzieci. Wprowadzimy podstawy nauki programowania w szkołach podstawowych. Zapewnimy potrzebny do tego sprzęt komputerowy.

6.    Wprowadzimy bezpłatne e-podręczniki.

7.    Zmieniając podstawy programowe, zmniejszymy czas odrabiania lekcji w domu do niezbędnego minimum (nauka pamięciowa i projekty uczniowskie). Światowe doświadczenia jednoznacznie pokazują, że zwiększanie czasu nauki w domu obniża wyniki uczniów. To przede wszystkim szkoła, a nie rodzice mają zajmować się uczeniem dzieci.

8.    Szkoły, których uczniowie osiągają słabsze wyniki, otrzymają wsparcie metodyczne (na wzór Singapuru).

9.    Zmienimy Kartę Nauczyciela tak, aby można było premiować najlepszych nauczycieli.

10.    Na wzór Niemiec zbudujemy szkolnictwo zawodowe związane z lokalnym rynkiem pracy.

11.    Wszyscy uczniowie i rodzice będą objęci indywidualnym doradztwem zawodowym w szkołach ponadpodstawowych. Każdy uczeń i jego rodzic otrzyma indywidualny raport predyspozycji zawodowych.

12.    Studenci i ich rodzice będą wiedzieli, jaką wartość ma wykształcenie w uczelni, którą chcą wybrać. Zapewnimy publiczną dostępność wyników pomiaru jakości kształcenia szkół wyższych, pokazujące wysokość zarobków i czas poszukiwania pracy po ukończeniu uczelni.

13.    Wprowadzimy powszechny system stypendialny dla studentów z biedniejszych rodzin i kredytów studenckich. Koszty utrzymania w mieście uniwersyteckim są dzisiaj ogromną przeszkodą w uzyskaniu wykształcenia na dobrym poziomie.

14.    Zwiększymy znaczenie praktyk i stażów na poziomie szkół wyższych.

15.    Młodym pracownikom nauki, osiągającym najlepsze wyniki, zwiększymy wynagrodzenia.

16.    Młodym ludziom łatwiej będzie znaleźć pierwszą pracę – zwolnimy ich częściowo ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 2 lata po ukończeniu edukacji.

N_program_cover_1920x1080-1024x576

Dzisiejsza konferencja była pierwszą odsłoną programu Nowoczesnej – jego kolejne obszary będą prezentowane podczas wakacyjnych spotkań w miastach w całej Polsce.


Nowoczesna Polska dla każdego – obszary programowe Nowoczesnej

I. Chcemy żyć z pracy, a nie z zasiłków.
II. Nie możemy zadłużać się na koszt naszych dzieci.
III. Przedsiębiorczość to rozwój Polski i miejsca pracy dla Polaków.
IV. Musimy zacząć zarabiać pracą naszych umysłów, a nie głównie rąk.
V. Równe szanse na godne życie.
VI. W Polsce liczy się każdy człowiek.
VII. Wieś potrzebuje skoku cywilizacyjnego.
VIII. Dobrze zorganizowane państwo.
IX. Władza, która ufa ludziom, ludzie, którzy ufają władzy.
X. Chronimy zdrowie wszystkich.
XI. Chcemy żyć dobrze.
XII. Państwo dla wszystkich obywateli.
XIII. Musimy czuć się bezpiecznie.
XIV. Polska, z której możemy być dumni i z którą liczy się świat.


Wartości Nowoczesnej

Program i wszystkie nasze działania zawsze będziemy realizowali w zgodzie z podstawowymi wartościami Nowoczesnej. Tylko oparty o wartości program będzie mógł poprawić jakość naszego życia, dobrobyt i zapewnić stabilność demokracji.

Porozumienie
Chcemy zawsze szukać porozumienia. Możemy różnić się w wielu sprawach, ale Polska jest dla wszystkich i każdy ma prawo być godnie traktowany. Spieramy się i bronimy swoich racji, ale nie obrażamy, nie potępiamy i nie „wypisujemy ze wspólnoty“ tych, z którymi się nie zgadzamy. Łączymy otwartość społeczeństwa z przywiązaniem do indywidualnej wolności. Wiemy, że tylko dialog społeczny może przynosić dobre i akceptowane przez obywateli rozwiązania. Będziemy zawsze stali na straży rozwiązań, które prowadzą do porozumienia i zachowania równowagi władz, w szczególności gwarancji funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Przyszłość
Jesteśmy nastawieni na przyszłość. Dla ludzi ważniejsze niż to, co było wczoraj, jest to, co będzie jutro. Tym się musimy zajmować przede wszystkim. Na historii chcemy koncentrować się o tyle, o ile pomaga nam ona rozwiązywać dzisiejsze problemy i stawiać czoła jutrzejszym wyzwaniom.

Patriotyzm
Patriotyzm dla nas to dobrze zorganizowane państwo, sprawiedliwość, ład, duma z obecnych osiągnięć Polski. Nawet jeśli uważamy, że daleko nam jeszcze do ideału. Wyrażamy nowoczesny patriotyzm, który wiąże afirmację polskości z europejskością. Bez europejskości patriotyzm będzie pustą ideą lub wpatrzeniem w przeszłość. Patriotyzm musi być również odnoszony do jakości życia Polaków dzisiaj i w przyszłości.

Nowoczesność
Musimy oderwać się od starych wojen, ponieważ do niczego one nie prowadzą. Nowoczesność według nas dotyczy przede wszystkim ludzi – ich możliwości rozwoju i samorealizacji, poczucia bezpieczeństwa, perspektyw na przyszłość, ich codziennych warunków życia, tego, w jak urządzonym państwie żyją. Nowoczesne rozwiązania nie polegają na załatwianiu interesu jednej grupy kosztem innych, lecz na szukaniu sposobów, na których zyskują wszyscy. Trzeba znajdować nowe rozwiązania starych problemów. Musimy przewidywać przyszłe zagrożenia i skutecznie im przeciwdziałać.

Człowiek
Wierzymy w człowieka, jego przedsiębiorczość, pracowitość i ambicje. Nie utrudniajmy ludziom osiągania ich celów przez biurokrację, ograniczenia, niczemu nie służące konflikty. Wszystko,
co robimy i co chcemy zrobić, jest dla człowieka. Zarówno tego, który sobie dobrze radzi, jak i tego, który potrzebuje wsparcia ze strony instytucji, administracji, państwa, innych osób. Nie będzie naszej zgody na osłabianie mechanizmów ochrony praw człowieka i praw mniejszości. Polska jest dla wszystkich i my też jesteśmy dla wszystkich. To nie liczby i wskaźniki przesądzają o sukcesach Polski
i Polaków, a rozwiązywanie codziennych  życiowych problemów ludzi.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE