Musimy czuć się bezpiecznie – program Nowoczesnej dla bezpieczeństwa naszego kraju

08/07/2016

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie posłowie Nowoczesnej przedstawili drugi (po edukacji) obszar programowy partii – poświęcony bezpieczeństwu naszego kraju (zobacz transmisję konferencji).

IMG_8207

Na zdjęciu posłowie Nowoczesnej: Monika Rosa, Katarzyna Lubnauer, Adam Szłapka


Musimy czuć się bezpiecznie

Spowodujemy, że Polacy nie tylko będą czuli się bezpiecznie, ale przede wszystkim będą bezpieczni.

Dzisiaj Polacy czują się zagrożeni niestabilną sytuacją międzynarodową, która niestety szybko się nie poprawi. Bezpieczeństwo Polski zależy obecnie od naszej pozycji w strukturach międzynarodowych – UE i NATO oraz zdolności polskiej armii do odstraszania. Nie jesteśmy wystarczająco przygotowani na wydarzenia kryzysowe takie jak klęski żywiołowe czy incydenty terrorystyczne. Nie mamy dobrego systemu zarówno zapobiegania, jak i usuwania skutków takich zdarzeń.

 1. Przywrócimy wysoką reputację Polski tak, abyśmy byli postrzegani jako państwo podzielające te same wartości, co nasi sojusznicy, kraj, którego warto bronić i z którym warto współpracować.
 2. Obrona terytorium Polski jest możliwa jedynie przez dobrze wyszkolone, wyposażone, profesjonalnie dowodzone i apolityczne siły zbrojne, które będą gotowe nie tylko do konfrontacji, ale również na wypadek nowego rodzaju zagrożeń jak wojna hybrydowa, bądź cybernetyczna.
 3. Zapewnimy obecność baz logistycznych NATO w Polsce oraz wspólnych dowództw umożliwiających szybkie przyjęcie zwiększonych sił NATO w przypadku napaści na nasz kraj. W tym celu rozwiniemy i unowocześnimy przestarzałą infrastrukturę wojskową.
 4. Siły zbrojne muszą być odpowiednio wyposażone, dlatego utrzymamy wysokość wydatków na wojsko na poziomie 2% PKB. Skoncentrujemy wydatki na budowie skutecznego systemu ochrony sił własnych i kluczowych rodzajach uzbrojenia – w szczególności obrony powietrznej, systemów przeciwrakietowych i artylerii dalekiego zasięgu.
 5. Zagrożeniem w naszym regionie jest dzisiaj agresywna postawa Rosji. Jedyną skuteczną odpowiedzią może być wspólne działanie Stanów Zjednoczonych i Europy w ramach NATO przy politycznym oraz ekonomicznym wsparciu Unii Europejskiej. Będziemy aktywnie włączać się w proces budowy solidarności europejskiej oraz transatlantyckiej, gdyż tylko wtedy nasze działania mogą nieść realny potencjał odstraszenia.
 6. Zmniejszymy zagrożenie terroryzmem angażując się w ścisłą koordynację służb granicznych, policji i służb specjalnych w UE. Zwiększymy wymianę informacji między tymi służbami i zaangażujemy się w tworzenie wspólnej agencji ochrony granic. Zaangażujemy się w stworzenie ogólnoeuropejskiego centrum działań antyterrorystycznych. Zadbamy również o przyjęcie w Polsce odpowiedzialnej ustawy antyterrorystycznej, której celem nie będzie inwigilacja obywateli, ale ochrona ich bezpieczeństwa.
 7. Obywatele będą mogli czuć się bezpiecznie w tracie klęsk żywiołowych i innych wydarzeń nadzwyczajnych. Zintegrujemy i skoordynujemy w ramach MSW funkcjonowanie różnych służb, których działania są najważniejsze w sytuacjach nadzwyczajnych, czyli łączności, lotnictwa i transportu, oddziałów antyterrorystycznych. W szkołach wprowadzimy obowiązkowe zajęcia jak się zachować w sytuacji zagrożenia, a także próby porwania czy rekrutacji do przestępczej organizacji.
 8. W służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo określimy jednostki odpowiedzialne
  za przeciwdziałanie poszczególnym rodzajom zagrożeń – przestępczością zorganizowaną, przestępczością internetową i cyberterroryzmem, terroryzmem oraz klęskom żywiołowym. Jednocześnie wprowadzimy skuteczny system koordynacji ich działań i zagwarantujemy stabilność kadr na poziomie wykonawczym.
 9. Uruchomimy centrum wsparcia dla obywateli, którzy stali się ofiarami cyberprzestępczości lub czują się nią zagrożeni. Tą samą rolę dla instytucji administracji publicznej, a także operatorów infrastruktury krytycznej będzie pełnił CERT Polska. Zostanie on doposażony w niezbędne środki techniczne i wykwalifikowaną kadrę.
 10. Bezpieczeństwo energetyczne zapewnimy przebudowując rynek wytwarzania i przesyłu energii w kierunku energetyki prosumenckiej (rozproszonej). Zapewnimy stabilne, proste i jasne rozwiązania prawne, co umożliwi niezbędne inwestycje i przebudowę systemu energetycznego. Będziemy promowali stosowanie rozwiązań łączących tradycyjne źródła energii i czyste technologie. Zwiększymy udział energetyki opartej na gazie i rozbudujemy Gazoport.
 11. W energetyce będziemy promowali nowoczesne technologie i rozwiązania hybrydowe, polegające na współpracy tradycyjnych źródeł energii z energią ze źródeł odnawialnych.
 12. Zaangażujemy się w tworzenie wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Tylko w ten sposób – poprzez odpowiednie zróżnicowanie źródeł, oszczędność energii i solidarność państw członkowskich – uda się skutecznie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Polsce i w UE.

N_program_cover_1920x1080-1024x576

 

Dzisiejsza konferencja była drugą odsłoną programu Nowoczesnej – jego kolejne obszary będą prezentowane podczas wakacyjnych spotkań w miastach w całej Polsce.


Nowoczesna Polska dla każdego – obszary programowe Nowoczesnej

I. Chcemy żyć z pracy, a nie z zasiłków.
II. Nie możemy zadłużać się na koszt naszych dzieci.
III. Przedsiębiorczość to rozwój Polski i miejsca pracy dla Polaków.
IV. Musimy zacząć zarabiać pracą naszych umysłów, a nie głównie rąk.
V. Równe szanse na godne życie.
VI. W Polsce liczy się każdy człowiek.
VII. Wieś potrzebuje skoku cywilizacyjnego.
VIII. Dobrze zorganizowane państwo.
IX. Władza, która ufa ludziom, ludzie, którzy ufają władzy.
X. Chronimy zdrowie wszystkich.
XI. Chcemy żyć dobrze.
XII. Państwo dla wszystkich obywateli.
XIII. Musimy czuć się bezpiecznie.
XIV. Polska, z której możemy być dumni i z którą liczy się świat.


Wartości Nowoczesnej

Program i wszystkie nasze działania zawsze będziemy realizowali w zgodzie z podstawowymi wartościami Nowoczesnej. Tylko oparty o wartości program będzie mógł poprawić jakość naszego życia, dobrobyt i zapewnić stabilność demokracji.

Porozumienie
Chcemy zawsze szukać porozumienia. Możemy różnić się w wielu sprawach, ale Polska jest dla wszystkich i każdy ma prawo być godnie traktowany. Spieramy się i bronimy swoich racji, ale nie obrażamy, nie potępiamy i nie „wypisujemy ze wspólnoty“ tych, z którymi się nie zgadzamy. Łączymy otwartość społeczeństwa z przywiązaniem do indywidualnej wolności. Wiemy, że tylko dialog społeczny może przynosić dobre i akceptowane przez obywateli rozwiązania. Będziemy zawsze stali na straży rozwiązań, które prowadzą do porozumienia i zachowania równowagi władz, w szczególności gwarancji funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Przyszłość
Jesteśmy nastawieni na przyszłość. Dla ludzi ważniejsze niż to, co było wczoraj, jest to, co będzie jutro. Tym się musimy zajmować przede wszystkim. Na historii chcemy koncentrować się o tyle, o ile pomaga nam ona rozwiązywać dzisiejsze problemy i stawiać czoła jutrzejszym wyzwaniom.

Patriotyzm
Patriotyzm dla nas to dobrze zorganizowane państwo, sprawiedliwość, ład, duma z obecnych osiągnięć Polski. Nawet jeśli uważamy, że daleko nam jeszcze do ideału. Wyrażamy nowoczesny patriotyzm, który wiąże afirmację polskości z europejskością. Bez europejskości patriotyzm będzie pustą ideą lub wpatrzeniem w przeszłość. Patriotyzm musi być również odnoszony do jakości życia Polaków dzisiaj i w przyszłości.

Nowoczesność
Musimy oderwać się od starych wojen, ponieważ do niczego one nie prowadzą. Nowoczesność według nas dotyczy przede wszystkim ludzi – ich możliwości rozwoju i samorealizacji, poczucia bezpieczeństwa, perspektyw na przyszłość, ich codziennych warunków życia, tego, w jak urządzonym państwie żyją. Nowoczesne rozwiązania nie polegają na załatwianiu interesu jednej grupy kosztem innych, lecz na szukaniu sposobów, na których zyskują wszyscy. Trzeba znajdować nowe rozwiązania starych problemów. Musimy przewidywać przyszłe zagrożenia i skutecznie im przeciwdziałać.

Człowiek
Wierzymy w człowieka, jego przedsiębiorczość, pracowitość i ambicje. Nie utrudniajmy ludziom osiągania ich celów przez biurokrację, ograniczenia, niczemu nie służące konflikty. Wszystko,
co robimy i co chcemy zrobić, jest dla człowieka. Zarówno tego, który sobie dobrze radzi, jak i tego, który potrzebuje wsparcia ze strony instytucji, administracji, państwa, innych osób. Nie będzie naszej zgody na osłabianie mechanizmów ochrony praw człowieka i praw mniejszości. Polska jest dla wszystkich i my też jesteśmy dla wszystkich. To nie liczby i wskaźniki przesądzają o sukcesach Polski
i Polaków, a rozwiązywanie codziennych  życiowych problemów ludzi.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE