Zatrzymać spiralę agresji. Jak powstrzymać mowę pogardy i niebezpieczeństwo przestępstw z uprzedzeń? Sejmowa debata Nowoczesnej i NGO

Nowoczesna ogłosiła trzypunktowy plan przeciwdziałania mowie agresji oraz przestępstwom z nienawiści. Liczba tego rodzaju incydentów w ostatnich miesiącach drastycznie wzrosła. Ich ofiarą padają głównie cudzoziemcy, ale dotykają one również osób starszych i niepełnosprawnych, mniejszości seksualnych i religijnych, a także – osób o odmiennych poglądach politycznych.

Plan został ogłoszony podczas debaty w Sejmie „Zatrzymać spiralę agresji. Jak powstrzymać mowę pogardy i niebezpieczeństwo przestępstw z uprzedzeń?”, zorganizowanej przez Klub Poselski Nowoczesnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wzięło w niej udział ponad 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się oraz reprezentujących mniejszości narodowe, etniczne, religijne, seksualne i społeczne oraz eksperci zajmujący się mową agresji i przestępczością. Zapis video z debaty jest tutaj, a zapis z konferencji prasowej jest tutaj.

Mowa agresji i akty motywowane uprzedzeniami wobec różnych grup społecznych to w Polsce coraz większy problem. Drastycznie wzrasta liczba wykroczeń których motywacją są różne uprzedzenia – w tym wobec cudzoziemców. Mówi o tym niedawny raport Komendy Głównej Policji.

Nowoczesna zaproponowała trzy konkretne rozwiązania, które będą chronić przed przestępstwami grupy słabsze i niedostatecznie chronione:

  • Zmiana kodeksu karnego i rozszerzenie grup osób, które powinny być chronione przed znieważaniem, przemocą i groźbami z nienawiści – nie tylko z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej i wyznaniowej, ale również z powodu płci, , wieku, niepełnosprawności bezwyznaniowości lub orientacji seksualnej.
  • Stworzenie Barometru Agresji: monitoring, na temat przemocy i agresji, aktów agresji i przestępstw z uprzedzeń. Barometr będzie podsumowywał co kwartał dane i fakty.
  • Po przejęciu władzy – stworzenie, łączącego elementy publiczne i obywatelskie, systemu monitoringu agresji i przestępstw z uprzedzeń oraz surowe ściganie przestępców.