Zatrzymać spiralę agresji. Jak powstrzymać mowę pogardy i niebezpieczeństwo przestępstw z uprzedzeń? Sejmowa debata Nowoczesnej i NGO

04/07/2016

Nowoczesna ogłosiła trzypunktowy plan przeciwdziałania mowie agresji oraz przestępstwom z nienawiści. Liczba tego rodzaju incydentów w ostatnich miesiącach drastycznie wzrosła. Ich ofiarą padają głównie cudzoziemcy, ale dotykają one również osób starszych i niepełnosprawnych, mniejszości seksualnych i religijnych, a także – osób o odmiennych poglądach politycznych.

Plan został ogłoszony podczas debaty w Sejmie „Zatrzymać spiralę agresji. Jak powstrzymać mowę pogardy i niebezpieczeństwo przestępstw z uprzedzeń?”, zorganizowanej przez Klub Poselski Nowoczesnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wzięło w niej udział ponad 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się oraz reprezentujących mniejszości narodowe, etniczne, religijne, seksualne i społeczne oraz eksperci zajmujący się mową agresji i przestępczością. Zapis video z debaty jest tutaj, a zapis z konferencji prasowej jest tutaj.

Mowa agresji i akty motywowane uprzedzeniami wobec różnych grup społecznych to w Polsce coraz większy problem. Drastycznie wzrasta liczba wykroczeń których motywacją są różne uprzedzenia – w tym wobec cudzoziemców. Mówi o tym niedawny raport Komendy Głównej Policji.

Nowoczesna zaproponowała trzy konkretne rozwiązania, które będą chronić przed przestępstwami grupy słabsze i niedostatecznie chronione:

  • Zmiana kodeksu karnego i rozszerzenie grup osób, które powinny być chronione przed znieważaniem, przemocą i groźbami z nienawiści – nie tylko z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej i wyznaniowej, ale również z powodu płci, , wieku, niepełnosprawności bezwyznaniowości lub orientacji seksualnej.
  • Stworzenie Barometru Agresji: monitoring, na temat przemocy i agresji, aktów agresji i przestępstw z uprzedzeń. Barometr będzie podsumowywał co kwartał dane i fakty.
  • Po przejęciu władzy – stworzenie, łączącego elementy publiczne i obywatelskie, systemu monitoringu agresji i przestępstw z uprzedzeń oraz surowe ściganie przestępców.


NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE