Nowoczesna z ustawą o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej

Nowoczesna złożyła w czwartek (30.03) projekt ustawy o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. Ustawa sprawi, że obywatele otrzymają inicjatywę składania do władz samorządowych swoich propozycji realizacji zadań publicznych w gminach, powiatach
i województwach. 

– Jest wiele środowisk niereprezentowanych w samorządach a my chcemy zwiększać aktywność obywatelską i zaangażowanie obywateli w sprawowanie władzy – mówił poseł Marek Sowa – Dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy, która mieszkańcom takie możliwości i narzędzia daje.

Projekt ustawy Nowoczesnej przewiduje, że w przypadku gmin inicjatywę musi poprzeć od 100 do 300 osób (w zależności od liczby mieszkańców gminy), w przypadku powiatów i miast na prawach powiatu 500 mieszkańców a w przypadku województw i stolic regionów 1000 mieszkańców.

– Od momentu, gdy min. Radziwiłł zaprzestał finasowania programu in vitro, Nowoczesna zwracała się do samorządów o przejęciu finasowania tych zabiegów – powiedziała wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, poseł Katarzyna Lubnauer. Gdyby była taka ustawa, inicjatywę uchwałodawczą mogliby podjąć mieszkańcy miast i gmin, którzy w wielu miejscach byli za takim zaangażowaniem władz samorządowych. [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2017/03/Ustawa-o-samorządzie-gminnym_Nowoczesna_.pdf” title=”Ustawa o samorządzie gminnym_Nowoczesna_”]