Nowoczesna z ustawą o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej

30/03/2017

Nowoczesna złożyła w czwartek (30.03) projekt ustawy o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. Ustawa sprawi, że obywatele otrzymają inicjatywę składania do władz samorządowych swoich propozycji realizacji zadań publicznych w gminach, powiatach
i województwach. 

– Jest wiele środowisk niereprezentowanych w samorządach a my chcemy zwiększać aktywność obywatelską i zaangażowanie obywateli w sprawowanie władzy – mówił poseł Marek Sowa – Dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy, która mieszkańcom takie możliwości i narzędzia daje.

Projekt ustawy Nowoczesnej przewiduje, że w przypadku gmin inicjatywę musi poprzeć od 100 do 300 osób (w zależności od liczby mieszkańców gminy), w przypadku powiatów i miast na prawach powiatu 500 mieszkańców a w przypadku województw i stolic regionów 1000 mieszkańców.

– Od momentu, gdy min. Radziwiłł zaprzestał finasowania programu in vitro, Nowoczesna zwracała się do samorządów o przejęciu finasowania tych zabiegów – powiedziała wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, poseł Katarzyna Lubnauer. Gdyby była taka ustawa, inicjatywę uchwałodawczą mogliby podjąć mieszkańcy miast i gmin, którzy w wielu miejscach byli za takim zaangażowaniem władz samorządowych.

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2017/03/Ustawa-o-samorządzie-gminnym_Nowoczesna_.pdf” title=”Ustawa o samorządzie gminnym_Nowoczesna_”]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE