Nowoczesna z wnioskiem o przesunięcie wejścia w życie ustawy o sieci szpitali

– PiS niczego się nie nauczyło, po oświacie przewraca do góry nogami opiekę zdrowotną,  kolejny ważny obszar funkcjonowania państwa. – mówili w środę (22.03.2017.)posłowie Marek Ruciński i Marek Sowa o ustawie o sieci szpitali autorstwa PiS. W ocenie Nowoczesnej w pośpiechu ustalane prawo spowoduje chaos w całym systemie opieki zdrowotnej. Jego konsekwencje odczują głównie pacjenci, dlatego ugrupowanie zgłosiło wniosek  o przesunięcie wejścia w życie ustawy na 30 września 2018 r..

Ustawa o sieci szpitali została wprowadzona do Sejmu niespełna miesiąc temu a przepychana jest na obecnym posiedzeniu Sejmu RP. Trudno zrozumieć zabójcze – szczególnie dla pacjentów – tempo wprowadzanych zmian, bez żadnej dyskusji, debaty, konsultacji.  Decyzją PiS-owskiej większości  nie dobyło się pierwsze czytanie na sali plenarnej, nie pozwolono na merytoryczną dyskusję i wyjaśnienie wielu wątpliwości  związanych w przedstawionym projektem ustawy.

– Grozi nam chaos, który w szczególności odczują pacjenci, pozbawieni opieki w placówkach medycznych i szpitalach, w których dotychczas się leczyli – przestrzegali posłowie Nowoczesnej Marek Ruciński i Marek Sowa.

Projekt ustawy ministra Konstantego Radziwiłła zakłada m.in. eliminację szpitali monospecjalistycznych. Oznacza to, że pacjenci  takich szpitali jak reumatologiczne lub kardiologiczne mogą stracić placówki, w których od dawna się leczyli i w których pracowali ich lekarze.  Ponadto ustawa dyskryminuje szpitale niepubliczne, zmienia system finansowania opieki zdrowotnej oraz doprowadzi do zmniejszenia liczby szpitali, które nie spełnią nowych kryteriów zapisanych w zmienianej ustawie. – Zmiany w organizacji systemu opieki zdrowotnej są potrzebna, trzeba o tym rozmawiać, ale zapisy zaproponowane przez PiS jak i sposób prac w Sejmie nad ustawą nie są do zaakceptowania – powiedział poseł Marek Ruciński.

Nowoczesna stoi na stanowisku, że ustawa o sieci szpitali ogranicza konstytucyjne prawo każdego Polaka do ochrony zdrowia, dzieli szpitale na lepsze i gorsze, na te które dostaną środki publiczne i na te, które będą ich pozbawione. Bliski termin jej wprowadzenia uniemożliwia samorządom podjęcie jakichkolwiek działań mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków  tej ustawy. Niektórych szpitali nie da się już połączyć i uratować, bo zostało bardzo mało czasu. Ugrupowanie zgłosiło wniosek  przesunięcie wejścia w życie ustawy na 30 września 2018 r.,  tak, aby pacjent  i szpitale mogły przygotować się do nowego sposobu funkcjonowania w systemie, który zacząłby działać od przyszłego roku.