Nowoczesna zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum przeciw PiSowskiej reformie oświaty

31/01/2017

Wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer weszła w skład powołanego dzisiaj (31.01.2017 r.) Komitetu referendalnego. Komitet tworzą przedstawiciele organizacji, ugrupowań i ruchów, które sprzeciwiają się wprowadzanej przez rząd PiS, nieczczącej dla szkolnictwa reformie systemu edukacji.  Członkowie Komitetu podpisali „Deklarację na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty”.

Dzisiaj Nowoczesna przystępuje do organizowania akcji zbierania podpisów. Do struktur terenowych rozesłane zostały wzory list do zbierania podpisów, instrukcje oraz materiały informacyjne dotyczące wprowadzanych przez rząd PiS zmian w systemie oświaty. Uruchomiona została specjalna podstrona internetowa http://nowoczesna.org/referendum/, z której już teraz można pobrać listę i znaleźć szczegóły dotyczące akcji.

Pytanie ogólnokrajowego referendum będzie brzmiało:  „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”

Referendalne ABC

(przygotowane przez Komitet referendalny)

Głównym celem naszej inicjatywy jest zebranie co najmniej 500 tys. podpisów pod wnioskiem, który zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum  ogólnokrajowym,  zostanie przekazany do Marszałka Sejmu RP.

 1. Pod wnioskiem mogą podpisywać się wszyscy obywatele polscy posiadający prawa wyborcze. Mogą to być rodzice, dziadkowie, znajomi, sąsiedzi i wszyscy, którym dobro polskiej edukacji jest szczególnie bliskie.
 2. Podpis pod wnioskiem jest ważny pod warunkiem wpisania numeru PESEL. Dane na liście są zgodne z wymogami przepisu o referendum ogólnokrajowym.
 3. Referendum jest ogólnokrajowe, dlatego listy do zbierania podpisów są takie same
  na terenie całego kraju.
 4. Listy do zbierania podpisów są ważne wyłącznie bez dopisków, pieczątek, itp.
 5. Liczą się tylko listy z podpisami odręcznymi, dlatego oryginalne listy należy przekazać osobiście, przesyłać pocztą bądź kurierem.
 6. Dane osobowe mogą być wpisane na listę przez inną osobę, ale podpis musi być własnoręczny.
 7. Kiedy na liście jeden z podpisów został skreślony, a pozostałe podpisy zawierają wszystkie wymagane dane, taka lista jest ważna. W przypadku, gdy ktoś chce wycofać swoje poparcie dla wniosku może przekreślić swój podpis.
 8. Podpisane listy należy wysłać na adres sztabu.
 9. Po dotarciu list do siedziby sztabu podpisy będą zdeponowane w specjalnym schowku.

Dostęp do list będą miały tylko wyznaczone osoby. Po zliczeniu podpisów listy trafią do Sejmu, gdzie ponownie zostaną przeliczone, a następnie komisyjnie zniszczone.

 1. Zebranie pod wnioskiem co najmniej 500 tys. podpisów nie gwarantuje, że Sejm zdecyduje o przeprowadzeniu referendum. Dlatego naszym głównym zadaniem jest zebranie takiej liczby podpisów, aby posłom trudno było zagłosować przeciw referendum. Nasze podpisy mają swoją moc i politycy nie mogą ich zlekceważyć.

 

Działania referendalne mają sens, bo jeszcze możemy zatrzymać reformę.

Warszawa, 31 stycznia 2017 r.

Dowiedz się więcej – pobierz kartę do zbierania podpisów

Zobacz galerię zdjęć z podpisania deklaracji:NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE