Nowoczesna złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez posła Jarosława Kaczyńskiego

Nowoczesna złożyła zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa podżegania oraz sprawstwa kierowniczego i pomocniczego do niedopełniania obowiązku urzędniczego przez Jarosława Kaczyńskiego.  [zobacz transmisję Periscope].

W piśmie złożonym we wtorek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie Nowoczesna uzasadnia: Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiamy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego, który z zamiarem bezpośrednim, czynem ciągłym, nakłaniał Prezesa Rady Ministrów – panią Beatę Szydło, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji – panią Jolantę Rusiniak i innych nieustalonych pracowników RCL, do czynu zabronionego, tj. do niedopełnienia swoich obowiązków (publikacji w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.08.2016 r.) wynikających z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych z naruszeniem Konstytucji RP.

Nowoczesna złożyła doniesienie na Jarosława Kaczyńskiego ponieważ wielokrotnie mówił on, że wyrok TK nie powinien być publikowany i otwarcie przyznał, że mamy w Polsce chaos konstytucyjny. Jarosław Kaczyński jest tylko posłem, a jednocześnie uzurpatorem, który wymusza pewne działania na Premier Beacie Szydło i pracownikach RCL.

Mamy do czynienia z groźną sytuacją, w której pozakonstytucyjny, pozaprawny układ władzy, nakazuje układowi formalnemu czyli rządowi i Prezydentowi wykonywanie pewnych czynności. Poseł Kaczyński podżegając do łamania prawa, musi ponieść odpowiedzialność. [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/08/Zawiadomienie_o_popełnieniu_przestępstwa_przez_Jarosława_Kaczyńskiego.pdf”]