Nowoczesna złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez posła Jarosława Kaczyńskiego

16/08/2016

Nowoczesna złożyła zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa podżegania oraz sprawstwa kierowniczego i pomocniczego do niedopełniania obowiązku urzędniczego przez Jarosława Kaczyńskiego.  [zobacz transmisję Periscope].

W piśmie złożonym we wtorek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie Nowoczesna uzasadnia: Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiamy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego, który z zamiarem bezpośrednim, czynem ciągłym, nakłaniał Prezesa Rady Ministrów – panią Beatę Szydło, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji – panią Jolantę Rusiniak i innych nieustalonych pracowników RCL, do czynu zabronionego, tj. do niedopełnienia swoich obowiązków (publikacji w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.08.2016 r.) wynikających z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych z naruszeniem Konstytucji RP.

Nowoczesna złożyła doniesienie na Jarosława Kaczyńskiego ponieważ wielokrotnie mówił on, że wyrok TK nie powinien być publikowany i otwarcie przyznał, że mamy w Polsce chaos konstytucyjny. Jarosław Kaczyński jest tylko posłem, a jednocześnie uzurpatorem, który wymusza pewne działania na Premier Beacie Szydło i pracownikach RCL.

Mamy do czynienia z groźną sytuacją, w której pozakonstytucyjny, pozaprawny układ władzy, nakazuje układowi formalnemu czyli rządowi i Prezydentowi wykonywanie pewnych czynności. Poseł Kaczyński podżegając do łamania prawa, musi ponieść odpowiedzialność.

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/08/Zawiadomienie_o_popełnieniu_przestępstwa_przez_Jarosława_Kaczyńskiego.pdf”]

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE