Wieś potrzebuje skoku cywilizacyjnego – propozycje Nowoczesnej dla rolnictwa i rozwoju wsi

17/08/2016

Na konferencji [transmisja Periscope] członek zarządu Nowoczesnej Paweł Rabiej powiedział: – Rolnictwo traktujemy jako część gospodarki, ważną i istotną. Na całym świecie rolnictwo jest obszarem strategicznym. Bardzo dużo rozmawialiśmy na ten temat tworząc program Nowoczesnej w zakresie polityki rolnej i opieramy go na kilku elementach:

– rolnictwo elementem gospodarki,
– zasób strategiczny,
– podejście holistyczne, zaproponowane rozwiązanie mają zadowalać duże i małe gospodarstwa.

Większość produktów koszyka żywnościowego Polaków jest wytwarzana przez rolnictwo. Nowoczesna zwraca uwagę na ceny produktów rolnych. To, co nas obecnie niepokoi to rozwieranie się nożyc pomiędzy cenami, które otrzymują rolnicy (coraz niższe) a tym co konsumenci płacą w sklepach (coraz wyższe). Będziemy ten koszyk monitorować, dlatego że dobra polityka rolna musi uwzględniać równowagę cenową.

– Wiele kwestii jest nierozwiązanych, PiS nie zaproponował konkretnych rozwiązań. Po raz pierwszy został przekroczony czas realizacji dopłat bezpośrednich. Rolnicy musieli często zaciągnąć kredyty i pożyczki by rozpocząć sezon – zwróciła uwagę Paulina Hennig-Kloska, posłanka Nowoczesnej.

I. Ocena polityki PiS na wsi po pierwszych miesiącach

 1. Po raz pierwszy w historii funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich przekroczony został ustawowy termin wypłat tj. 30 czerwca. Część gospodarstw towarowych pozostało bez środków do uruchomienia nowego sezonu i musiało zaciągnąć dodatkowe kredyty. Rolnicy tracą zaufanie do rządu.
 1. W obliczu widocznych zagrożeń realizacji terminów płatności podjęto decyzję o wymianie ponad 300 kierowników Biur Powiatowych oraz Dyrektorów Oddziałów Regionalnych ARiMR. Wymiana jednej legitymacji partyjnej na drugą była ogromnym kosztem dla budżetu państwa, ­­­pracowników tych zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, w związku z czym trzeba było wypłacić im odprawy.
 1. Sytuacja na niektórych rynkach rolnych jest trudna, na rynku mleka wręcz tragiczna, a ministerstwo nie przedstawiło dotąd żadnych strategicznych działań, które miałyby trwale te problemy rozwiązać. Nie podjęto też żadnych udanych działań, które zwiększyłyby krajową produkcję wieprzowiny. Ciągle jesteśmy znacznym importerem tego mięsa z Niemiec i Danii.
 1. W wyniku działań rządu zablokowany został obrót ziemią rolną. Rolnicy obawiają się, że w przypadku trudności nie będą w stanie sprzedać swojego dobytku oraz, że ojcowizna straci na wartości. Nowa ustawa o ziemi nie tylko zamroziła obrót ziemią rolną ale także godzi we własność prywatną rolnika, który od maja nie może swobodnie dysponować swoim majątkiem.
 1. Zniszczono reputację hodowli koni arabskich. Akcja Pride of Poland przyniosła 1/3 zysków w porównaniu z rokiem ubiegłym, połowę koni nie sprzedano, pojawiły się uzasadnione wątpliwości czy aukcje nie były ustawiane – aukcja gwiazdy tj. klaczy Emira została w niejasnych okolicznościach powtórzona. Wstyd i hańba.

Spółki Skarbu Państwa zaniżają ceny zboża w trakcie tegorocznego skupu.– Nowoczesna chce przede wszystkim wspierać gospodarstwa produkcyjne, takie które będą sprzedawały rocznie na rynek produkty o wartości powyżej 50 tys. zł. Chcemy aby ci rolnicy otrzymywali takie dopłaty jak rolnicy z krajów „starej 15” z UE. -powiedział Paweł Dakowski, sekretarz zespołu ekspertów ds. rolnych.

I. Co proponuje Nowoczesna?

 1. Będziemy wspierali rozwój gospodarstw produkcyjnych, czyli tych o sprzedaży powyżej 50 tys. zł rocznie. Farmerzy je prowadzący będą otrzymywali dopłaty obszarowe, takie jak w krajach starej Unii.
 1. W ciągu 10 lat średnia wielkość gospodarstwa rolnego wzrośnie z 10 do 20 hektarów. W tym celu sprywatyzujemy ziemie zasobu ANR z prawem pierwokupu i ulgą dla obecnych dzierżawców. Aby zapobiec spekulacji ziemią wprowadzimy 50% podatek od zysku w przypadku sprzedaży tej ziemi wcześniej niż po 15 lat.
 1. Gospodarstwa powyżej 300 ha będą mogły przejść na ogólne zasady płacenia podatków, a ich właściciele zostaną objęci powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych. Mniejsze jak dotychczas będą płacić podatek rolny.
 1. Mieszkańcy poszczególnych wsi będą decydowali o tym na co przeznaczane są środki publiczne w miejscu, gdzie mieszkają. Służące temu fundusze sołeckie będą obowiązkowe.
 1. Wieś to nie tylko rolnictwo, poprzez system ulg podatkowych będziemy wspierali działalność gospodarczą oraz tworzenie miejsc pracy w regionach o dużym bezrobociu. Trzeba zadbać o to by młodzi ludzie w poszukiwaniu dobrej pracy nie musieli opuszczać rodzinnych stron.
 1. Edukacja w szkołach wiejskich musi uwzględniać specyfikę pracy rolnika, tak aby dzieci miały szansę równego startu. Zwiększymy dostępność oferty kulturalnej poprzez tworzenie Wiejskich Domów Kultury oraz multimedialnych centrów informacji.

 N_program_cover_1920x1080

Dzisiejsza konferencja była kolejną odsłoną programu Nowoczesnej – jego następne obszary będą prezentowane podczas wakacyjnych spotkań w miastach w całej Polsce.

Nowoczesna Polska dla każdego – obszary programowe Nowoczesnej
I. Chcemy żyć z pracy, a nie z zasiłków.
II. Nie możemy zadłużać się na koszt naszych dzieci.
III. Przedsiębiorczość to rozwój Polski i miejsca pracy dla Polaków.
IV. Musimy zacząć zarabiać pracą naszych umysłów, a nie głównie rąk.
V. Równe szanse na godne życie.
VI. W Polsce liczy się każdy człowiek.
VII. Wieś potrzebuje skoku cywilizacyjnego.
VIII. Dobrze zorganizowane państwo.
IX. Władza, która ufa ludziom, ludzie, którzy ufają władzy.
X. Chronimy zdrowie wszystkich.
XI. Chcemy żyć dobrze.
XII. Państwo dla wszystkich obywateli.
XIII. Musimy czuć się bezpiecznie.
XIV. Polska, z której możemy być dumni i z którą liczy się świat.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE